>> Strona główna Koszyk [0]
HUMANISTYKA:  1109 pozycji,      1 - 50   >          
 1. - Acta Nuntiaturae Polonae . Tom IX , vol. 1 / Fundacja Lanckorońskich / Rzym / 1994 / str. XLVIII 448 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Vincentus Lauro (1572 - 1578) , vol. 1 (25 VII 1572 - 30 IX 1574) . Institutum Historicum Polonicum Romae . Tekst w j.włoskim. Oprac. Mirosław Korolko i Henryk Damian Wojtyszka. W ofercie antykwariatu inne tomy tego wydawnictwa /
  cena: 60.00 zł                      

 2. - Acta Nuntiaturae Polonae . Tom LVII , vol. 2 / Fundacja Lanckorońskich / Rzym / 1996 / str. XI 423 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Achilles Ratti (1918-1921) vol. 2 (1 VIII 1918 - 11 XI 1918). Institutum Historicum Polonicum Romae . Tekst w j.włoskim. Oprac. Stanislaw Wilk . W ofercie antykwariatu inne tomy tego wydawnictwa /
  cena: 60.00 zł                      

 3. - Acta Nuntiaturae Polonae . Tom XLI , vol. 1 / Fundacja Lanckorońskich / Rzym / 1991 / str. XVII 372 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Julius Piazza (1706-1708) , vol. 1 (8 VIII 1706 - 31 III 1707). Institutum Historicum Polonicum Romae . Tekst w j.włoskim. Oprac. Jan Kopiec . W ofercie antykwariatu inne tomy tego wydawnictwa /
  cena: 60.00 zł                      

 4. - Acta Nuntiaturae Polonae . Tom XVIII , vol. 1 / Fundacja Lanckorońskich / Rzym / 1990 / str. XXXIII 442 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Franciscus Simonetta (1606-1612) vol. 1 (21 VI 1606 - 30 IX 1607). Institutum Historicum Polonicum Romae . Tekst w j.włoskim. Oprac. Wojciech Tygielski . W ofercie antykwariatu inne tomy tego wydawnictwa /
  cena: 60.00 zł                      

 5. - Acta Nuntiaturae Polonae . Tom XXIV , vol. 1 / Fundacja Lanckorońskich / Rzym / 1992 / str. XLII 454 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Honoratus Visconti (1630 - 1636) , vol. 1 (20 IV 1630 - 26 VII 1631). Institutum Historicum Polonicum Romae . Tekst w j.włoskim. Oprac. Wojciech Biliński . W ofercie antykwariatu inne tomy tego wydawnictwa /
  cena: 60.00 zł                      

 6. - Acta Nuntiaturae Polonae . Tom XXXIV , vol. 1 / Fundacja Lanckorońskich / Rzym / 1995 - 1997 / str. XXXI 449 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Opitius Pallavicini (1680-1688) vol. 1 (10 VIII 1680 - 29 III 1681). Institutum Historicum Polonicum Romae . Tekst w j.włoskim. Oprac. Maria Domin-Jacov . W ofercie antykwariatu inne tomy tego wydawnictwa /
  cena: 60.00 zł                      

 7. - Acta Nuntiaturae Polonae . Tom XXXIV , vol. 2 / Fundacja Lanckorońskich / Rzym / 1997 / str. XV 395 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Opitius Pallavicini (1680-1688) vol. 2 (III 1681 - 15 VII 1681). Institutum Historicum Polonicum Romae . Tekst w j.włoskim. Oprac. Maria Domin-Jacov . W ofercie antykwariatu inne tomy tego wydawnictwa /
  cena: 60.00 zł                      

 8. Ajdukiewicz Kazimierz - Zagadnienia i kierunki filozofii . Teoria poznania , metafizyka / Czytelnik / Kraków / 1949 / str. 234 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 36.00 zł                      

 9. Akielewicz Mikołaj - W sprawie językoznawstwa . List otwarty do Pana Leona Niedźwieckiego / Nakł. Drukarni Polskiej S. Nieciuńskiego / Paryż / 1887 / str. 8 / 22x27 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 10. Aleksander Tadeusz - Życie społeczne i przemiany kulturalne Nowego Sącza w latach 1870 - 1990 / Oficyna Literacka / Kraków / 1993 / str. 855 / 18x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry /
  cena: 60.00 zł                      

 11. Alembert Jean le Rond d - Wstęp do encyklopedii / PWN / W-wa / 1954 / str. 188 / 13x19 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Przekład Julia Hartwig , oprac. Tadeusz Kotarbiński , BKF , brak obwoluty /
  cena: 15.00 zł                      

 12. - Almanach Bibljoteki Narodowej w dziesięciolecie wydawnictwa 1919 - 1929 / Krakowska Spółka Wydawnicza / Kraków / 1929 / str. 308 / 13x18 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Biblioteka Narodowa /
  cena: 30.00 zł    

 13. Alquie Ferdinand - Kartezjusz / PAX / W-wa / 1989 / str. 298 / 12x19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Monografia i wybór pism . Przekład i opacowanie - Stanisław Cichowicz /
  cena: 15.00 zł                      

 14. Altaner Berthold , Stuiber Alfred - Patrologia . Życie , pisma i nauka Ojców Kościoła / PAX / w-w / str. 732 / 1990 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry /
  cena: 39.00 zł                      

 15. Amsterdamski Stefan - Engels / Wiedza Powszechna / W-wa / 1964 / str. 271, portr. / 11x19 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Monografia i wybór tekstów , Myśli i Ludzie /
  cena: 15.00 zł    

 16. Amyot M. - Lettre de M. Amyot editeur - libraire a M. Alexandre Chodzko prefesseur du college de France , a Paris / b.w. / Paryż / 1870 / str. 4 / 22x28 cm / Bez opr. / Stan dobry / List dotyczy subskrypcji na dzieła Jozefa M. Hoene Wrońskiego . Załączony formularz subskrypcyjny /
  cena: 39.00 zł                      

 17. - autorzy / Antologia mistyków franciszkańskich . Tom 1-2 / ATK / W-wa / 1985 - 1986 / str. 303 , 303 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Brak tomu 3 /
  cena: 36.00 zł                      

 18. - autorzy / Archiwum Komisji do Badania Historji Filozofji w Polsce , Tom 5 / nakł. Polskiej Akademii Umiejętności / Kraków / 1933 / str. 198 [2] / 18x26 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Treść ; T.Jachimowski - Dokumenty do sprawy pozbawienia Katedry Filozofii Józefa Gołuchowskiego na Uniwersytecie Wileńskim , A. Bar - zwolenicy i przeciwnicy filozofii Hegla w polskim czasopismiennictwie 1830-1850 . Nierozcięte kartki. /
  cena: 36.00 zł    

 19. Aronson Elliot red. - Człowiek istota społeczna . Cz. 2 - Wybór tekstów / PWN / W-wa / 2001 / str. 631 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 48.00 zł                      

 20. Aronson Elliot , Wilson Timothy D., Akert Robin M. - Psychologia społeczna . Serce i umysł / Zysk i S-ka / Poznań / 1997 / str. 736 il. / 21x26 cm / Opr.karton. / Stan dobry /
  cena: 180.00 zł                      

 21. Arystoteles - Analityki pierwsze i wtóre / PWN / W-wa / 1973 / str. 362 / 13x19 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Przekł. i oprac. Kazimierz Leśniak , BKF /
  cena: 30.00 zł                      

 22. Arystoteles - Dzieła wszystkie . Tom 3 / PWN / W-wa / 1992 / str. 781 / 17x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / O duszy . Krótkie rozprawy pschychologiczno-bilogiczne . Zoologia . O częściach zwierząt. /
  cena: 48.00 zł    

 23. Arystoteles - Dzieła wszystkie . Tom 4 / PWN / W-wa / 1993 / str. 807 / 18x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / O ruchu zwierząt . O poruszaniu się przestrzennym zwierząt . O rodzeniu się zwierząt . O barwach . O głosach . Fizjognomika . O roslinach. Opowiadnia zdumiewające . Mechanika . Zagadnienia przyrodnicze . O odcinkach niepodzielnych. Połozenia i nazwy wiatrów . O Melissosie , Ksenofanesie i Gorgiaszu /
  cena: 48.00 zł    

 24. Arystoteles - Etyka nikomachejska / PWN / W-wa / 1982 / str. 511 / 12x19 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Przekł. i oprac. Daniela Gromska /
  cena: 18.00 zł                      

 25. Arystoteles - Krótkie rozprawy psychologiczno - biologiczne / PWN / W-wa / 1971 / str. 275 / 13x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / BKF /
  cena: 15.00 zł                      

 26. Arystoteles - O duszy / PWN / W-wa / 1972 / str. 210 / 13x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Przekł. i oprac. Paweł Siwek , BKF /
  cena: 36.00 zł    

 27. Arystoteles - O niebie / PWN / W-wa / 1980 / str. XLIV 202 / 13x19 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / przekł. i oprac. Paweł Siwek BKF /
  cena: 15.00 zł                      

 28. Arystoteles - Zachęta do filozofii / PWN / W-wa / 1988 / str. 57 / 13x20 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Przekł. i oprac. Kazimierz Leśniak , BKF /
  cena: 15.00 zł                      

 29. Arystoteles - Zagadnienia przyrodnicze / PWN / W-wa / 1980 / str. 448 / 13x19 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Przekł. i oprac. Leopold Regner /
  cena: 27.00 zł                      

 30. Asmus Walentin F. - Demokryt / Książka i Wiedza / W-wa / 1961 / str. 147 / 14x20 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Wybór fragmentów Demokryta i świadectw starożytnych o Demokrycie /
  cena: 27.00 zł                      

 31. - autorzy / Astrea . Czasopismo miesięczne poświęcone literaturze , sztuce i sprawom kultury . 1924 nr 1 / b.w. / W-wa / 1924 / str. 88 [4] / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Artykuły : Tadeusz Miciński - Ultima Thule ( z pism posmiertnych ) , Józef Jankowski - O kabale /
  cena: 30.00 zł    

 32. - autorzy / Ateneum , 1897 , tom IV / b.w. / W-wa / 1897 / str. 387 - 594 / 17x26 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / W treści m.in.: Henryk Biegeleisen "Listy Trembleckiego do króla" , Wiktor Gomulicki "Rynek staromiejski w Warszawie" , St. Piotrowski "Stanowisko Krolestwa Polskigo w państwie rosyjskim co do produkcji ziarna i transportów zboża "Blok luźny , poz. do oprawy /
  cena: 36.00 zł                      

 33. Augustyn Św. - Wyznania / PAX / W-wa / 1954 / str. 379 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Przeł. Ks. Jan Czuj . Okladka lekko podniszczona /
  cena: 30.00 zł                      

 34. Aureliusz Marek - Rozmyślania / Wyd. K. Rutskiego / Łódź / 1948 / str. 236 / 13x17 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Biblioteka Humanisty . Przekł. Marian Reiter , wstęp Tadeusz Sinko /
  cena: 24.00 zł                      

 35. Ayer J. Alfred - Problem poznania / PWN / W-wa / 1965 / str. 293 / 13x20 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Przeł. Ewa Konig - Chwedeńczuk /
  cena: 30.00 zł                      

 36. Baczko Bronisław - Rousseau samotność i wspólnota / PWN / W-wa / 1964 / str. 745 il. / 14x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry / Ilustracje /
  cena: 60.00 zł                      

 37. Baczyński Stanisław - Pisma krytyczne / PIW / W-wa / 1963 / str. 438 / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wybór i wstęp Andrzej Kijowski /
  cena: 24.00 zł                      

 38. Baczyński Stanisław - Sztuka walcząca / Nakł. Wydawnictwa Polskiego / Lwów / 1923 / str. 152 / 13 x 20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 24.00 zł                      

 39. Bagłajewski Arkadiusz - Ostatni romantyk . Twórczość liryczna Kornela Ujejskiego / UMCS / Lublin / 1999 / str. 369 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 40.00 zł                      

 40. Baliński Stanisław - Antrakty czyli notatki o życiu i sztuce w drugiej połowie XX wieku w Londynie / PFK / Londyn / 1978 / str. 216 / 12x18 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wybór felietonów drukowanych w "Dzienniku Polskim" w latach 1948 - 1978 /
  cena: 36.00 zł                      

 41. Bańkowski Piotr - Bibllioteka Publiczna Załuskich i jej twórcy / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich / W-wa / 1959 / str. 62 il. / 17x25 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Ilustracje /
  cena: 39.00 zł                      

 42. Bar Joachim Roman - O zakonach i osobach świeckich / ATK / W-wa / 1968 / str. 382 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Zarys prawa kanonicznrgo Tom II z.4 , druk maszynowy /
  cena: 27.00 zł                      

 43. Baranowski Henryk - Uniwersytet Wileński 1579 - 1939 . Bibliografia za lata 1945 - 1982 / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN / Wrocław / 1983 / str. 133 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 10.00 zł                      

 44. Barański Zbigniew , Litwinow Jerzy - Rosyjskie manifesty literackie . Część 1 . Przełom XIX i XX wieku / UAM / Poznań / 1974 / str. 232 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Symbolizm , akmeizm , futuryzm . Tekst i cytaty w języku rosyjskim. Druk maszynowy /
  cena: 30.00 zł                      

 45. Barbi Michele - Dante / PIW / W-wa / 1965 / str. 142 [2] / 11 x 18 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Przeł. J. Gałuszka /
  cena: 15.00 zł                      

 46. Barnes Jonathan - Arystoteles / Michał Urbański / W-wa / 1995 / str. 104 / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 40.00 zł                      

 47. Bartnicka Kalina , Szybiak Irena - Zarys historii wychowania / Żak / W-wa / 2001 / str. 220 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 21.00 zł                      

 48. Batowski Henryk - Słownik nazw miejscowych Europy Środkowej i Wschodniej XIX i XX wieku / PWN / W-wa / 1964 / str. XLIV 86 / 15x21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Współczesne i historyczne nazwy miast i innych ważniejszych miejscowości w 24 językach /
  cena: 48.00 zł                      

 49. ( Baudouin de Courtenay Jan ) - Listy J. Baudouina de Courtenay do A. Cernego / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN / Wrocław / 1972 / str. 245 il. / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Oprac. Teodor Besta /
  cena: 36.00 zł                      

 50. Baudouin de Courtenay Jan Niecisław - Dzieła wybrane T. VI / PWN / W-wa / 1983 / str. 354 / 18x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan b. dobry / Red. Jan Zygmunt Jakubowski , Janina Kulczycka - Saloni . Zawiera pisma publicystyczne /
  cena: 60.00 zł                      

<<   <     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     >   >>