>> Strona główna Koszyk [0]
NUMIZMATYKA:  27 pozycji,      1 - 27          
 1. Białkowski Andrzej , Szweycer Tomasz - Monety ostatnich Jagiellonów / Polskie Tow. Archeologiczne i Numizmatyczne / W-wa / 1975 / str. 257 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 40.80 zł    

 2. Białkowski Andrzej , Szweycer Tomasz - Monety ostatnich Jagiellonów / Polskie Tow. Archeologiczne i Numizmatyczne / W-wa / 1975 / str. 257 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 40.80 zł    

 3. - autorzy / Catalogues of the Collection . Volume II . Ancient Coins . 1. The Coins of the Roman Republic / Muzeum Narodowe w Krakowie / Kraków / 1982 / str. 87 il.XXXIV / 17x25 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Ilustrowany katalog kolekcji. Tekst w j. angielskim /
  cena: 45.00 zł                      

 4. Gąsiorowski Aleksander - Historia częstochowskiego pieniądza zastępczego 1861 -1939 / b.w. / Częstochowa / 1995 / str. 167 XXXIII il. / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 15.30 zł    

 5. Gąsiorski Aleksander - Historia Częstochowskiego Pieniądza Zastępczego 1861 - 1939 z katalogiem / Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej / Częstochowa / 1995 / str. 167 il. XXXIII / cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Monografia z katalogiem , liczne ilustracje /
  cena: 45.00 zł                      

 6. Haupt Walther - Tabellen zur sachsischen Munzkunde / VEB Deutsche Verlag der Wissenschaften / Dresden / 1963 / str. 245 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 45.00 zł                      

 7. Jabłoński Tadeusz , Terlecki Władysław - Katalog monet polskich 1669 - 1763 / Arkady / Warszawa / 1969 / str. 143 il. / 11x17 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje monet /
  cena: 36.00 zł                      

 8. - Katalog zbiorów Ludwika Gocla . Powstanie Listopadowe i Wielka Emigracja . Tom 3 Pamiątki historyczne medale medaliony / Muzeum Historyczne m.st. Warszawy / W-wa / 1978 / str. 124 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Ilustrowany katalog - 241 pozycji /
  cena: 59.50 zł                      

 9. Kazamanowa Ludmiła Nikołajewna - Wwiedienie w antycznuju numizmatyku / Izdatielstwo Moskowskowo Uniwersiteta / Moskwa / 1969 / str. 172 tabl.LV / 15x22 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Dotyczy historii antycznej numizmatyki. Tablice z wizerunkami monet /
  cena: 36.00 zł                      

 10. Kałkowski Tadeusz - Tysiąc lat monety polskiej / Wyd. Literackie / Kraków / 1963 / str. 261 il. / 22x30 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Liczne ilustracje w tekście /
  cena: 72.25 zł                      

 11. Kurpiewski Janusz - Katalog monet polskich 1576 - 1586 . Stefan Batory / Polskie Tow. Numizmatyczne / W-wa / 1994 / str. 142 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 50.00 zł                      

 12. Kuzniecow Alieksandr Alieksandrowicz - Ordena i medali Rosji / Izdatielstwo Moskowskojo Uniwersiteta / Moskwa / 1985 / str. 170 il. / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tekst w j. rosyjskim , liczne ilustracje /
  cena: 45.00 zł                      

 13. - autorzy / Materiały do bibliografii numizmatyki , medalografii , sfragistyki i heraldyki polskiej 1966 - 1970 / PTAiN / W-wa / 1973 / str. 106 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 36.00 zł                      

 14. Moczydłowski Jan - Ilustrowany Katalog Polskich Obligacji Państwowych 1918-1959 / W-wa / 1990 / str. 89 il. / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 22.10 zł    

 15. - Numizmatika i epigrafika Tom XII / Izdatielstwo Nauka / Moskwa / 1978 / str. 237 il. / 17x26 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Wydane przez Instytut Archeologii AH CCCP. Liczne ilustracje /
  cena: 60.00 zł                      

 16. Reinfeld Fred - A Catalogue of the Worlds Most Popular Coins / Sterling Publishing Co. / New York / 1960 / str. 265 il. / 17x26 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Bogato ilustrowany katalog. Opisy w j. angielskim /
  cena: 39.00 zł                      

 17. Rentzmann Wilhelm - Numismatisches Legenden - Lexicon des Mittelalters und der Neuzeit / Transpress / Berlin / 1977 / str. 191 247 46 / 16x22 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Reprint wydania z 1865 i 1866 roku /
  cena: 60.00 zł                      

 18. Schlickeyse Friedrich W.A. , Pallmann Reinhold - Erklarung der Abkurzungen auf Munzen / Transpress / Berlin / 1978 / str. 511 44 9 / 15x21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Krytyczne wydanie reprintu edycji z 1896 r /
  cena: 39.10 zł    

 19. Sokołowska - Grzeszczyk Kazimiera - Portrety lekarzy w medalierstwie polskim / Polskie Tow. Historii Medycyny / W-wa / 1967 / str. 131 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 30.00 zł                      

 20. Spasskij Iwan Gieorgiewicz - Ruska monetna sistiema / Awrora / Leningrad / 1970 / str. 255 il. / 18x22 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Istoriko - numizmaticzeski oczierk . Liczne ilustracje /
  cena: 60.00 zł                      

 21. Stoffel-Ożóg Ewa - Numizmatyka i medalierstwo . Katalog dzieł ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu / Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego / Wrocław / 1992 / str. 554 / 17x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Nakład 600 egz. /
  cena: 90.00 zł                      

 22. Sturmer Wolff - Verzeichnis und Geprage der groben und kleinen Munzsorten / Transpress / Berlin / 1979 / str. 19 il. [130] / 15x23 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Reprint wydania niemieckiego z 1572 r. : Verzeichnis und geprage der groben und kleinen Munzsorten, welche die Kurfyrsten, Fursten und Stande des Oberen Sachsischen Kreises vermoge des Heiligen Reiches Munzordnung auf den Kreis - und Probationstagen verglichen haben. Podniszczona obwoluta. Liczne ilustracje i tabele /
  cena: 45.00 zł                      

 23. Suchodolski Stanisław - Mennictwo polskie w XI i XII wieku / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / Wrocław / 1973 / str. 162 il. tabl. XXIV / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / PAN Instytut Historii Kultury Materialnej . Tablice z wizerunkami monet /
  cena: 51.00 zł                      

 24. Sukiennik Gabriela - Katalog starożytnych monet w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich . Cz. 1 / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN / Wrocław / 1985 / str. 107 il. [28] / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Część 1 - Monety republiki rzymskiej . Opisy w j. angielskim, ilustracje /
  cena: 40.00 zł                      

 25. Szemiothowa Anna - Numizmatyka starożytna / Muzeum Narodowe w Warszawie / Warszawa / 1951 / str. 223 il. IX mapka / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Katalog wystawy stałej. Tablice z wizerunkami monet /
  cena: 50.00 zł                      

 26. Szwagrzyk Józef Andrzej - Pieniądz na ziemiach polskich X - XX w. / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / Wrocław / 1973 / str. 360 il. [154] / 21x30 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry /
  cena: 60.00 zł                      

 27. Szwagrzyk Józef Andrzej - Portrety na monetach i banknotach polskich / Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo / Wrocław / 1980 / str. 16 il. [141] / 20x18 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 24.00 zł                      

 28. Uzdjenkow B.B. - Monieti Rosii 1700 - 1917 / Finansi i statistika / Moskwa / 1985 / str. 502 il. / 18x24 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Russian coins . Liczne ilustracje /
  cena: 48.00 zł