>> Strona główna Koszyk [0]
Nowe pozycje w ofercie:  50 pozycji,      1 - 50          
 1. Bagłajewski Arkadiusz - Ostatni romantyk . Twórczość liryczna Kornela Ujejskiego / UMCS / Lublin / 1999 / str. 369 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 40.00 zł                      

 2. Barański Zbigniew , Litwinow Jerzy - Rosyjskie manifesty literackie . Część 1 . Przełom XIX i XX wieku / UAM / Poznań / 1974 / str. 232 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Symbolizm , akmeizm , futuryzm . Tekst i cytaty w języku rosyjskim. Druk maszynowy /
  cena: 30.00 zł                      

 3. Bonusiak Andrzej - Lwów w latach 1918 - 1939 . Ludność , przestrzeń , samorząd / WSP w Rzeszowie / Rzeszów / 2000 / str. 302 il. mapka 1 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Seria : Galicja i jej dziedzictwo t. 13 /
  cena: 40.00 zł    

 4. Brzezińszka - Laszczkowa Jadwiga - Karol Ferdynand królewicz Polski i biskup wrocławski / Księgarnia Akademicka / Kraków / 2009 / str. 237 / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 45.00 zł                      

 5. Butenko Bohdan - Kwapiszon i tajemnicza szkatułka . Cz. 1 / Nasza Księgarnia / W-wa / 1975 / str. [14] il. / 24x26 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / I wydanie ,opracowanie graficzne autora /
  cena: 24.00 zł                      

 6. Chachaj Marian - Związki kulturalne Sieny i Polski do końca XVIII wieku / UMCS / Lublin / 1988 / str. 264 / 17x24 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry /
  cena: 45.00 zł                      

 7. Cortazar Julio - W osiemdziesiąt światów dookoła dnia / Czytelnik / W-wa / 1976 / str. 330 il. / 9x19 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / I wydanie /
  cena: 18.00 zł                      

 8. Dennett Daniel C. - Natura umysłów / CIS / W-wa / 1997 / str. 206 / 13x20 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry /
  cena: 60.00 zł                      

 9. Fikus Stefan - Historia wsi Luzina i okolic w latach 1781 - 1985 / Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie / Gdańsk / 1992 / str. 274 il.[62] / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje - archiwalne zdjęcia /
  cena: 50.00 zł                      

 10. Geremek Bronisław - Ludzie marginesu w średniowiecznym Paryżu / Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Wrocław / 1971 / str. 322 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Dedykacja autora /
  cena: 140.00 zł    

 11. Grimal Pierre - Miłość w starożytnym Rzymie / PIW / W-wa / 2005 / str. 270 il. / 15x21 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Seria Ceramowska mała /
  cena: 30.00 zł                      

 12. Grodziska Karolina - Polskie groby na cmentarzach Londynu / PAU / Kraków / 1995 / str. 516 mapki / 18x24 cm / Opr.karton. / Stan dobry /
  cena: 50.00 zł                      

 13. Groniowski Krzysztof - Kwestia agrarna w Królestwie Polskim 1871 - 1914 / PWN / W-wa / 1966 / str. 265 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Pozycja niskonakładowa /
  cena: 60.00 zł    

 14. Habermas Jurgen - Obywatelstwo a tożsamość narodowa . Rozważania nad przyszłością Europy / IFiS PAN / W-wa / 1993 / str. 35 / 12x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 27.00 zł    

 15. Hartwig Julia Międzyrzecki Artur oprac. - Opiewam nowoczesnego człowieka . Antologia poezji amerykańskiej / RePrint Res Publica / W-wa / 1992 / str. 444 / 18x25 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Wiersze amerykańskie od Poego , Whithmana i Emili Dickinson do poetów dzisiejszych . Dedykacja od J. Hartwig i A. Międzyrzeckiego . Brak obwoluty. /
  cena: 90.00 zł                      

 16. Kitowicz Jędrzej - Pamiętniki czyli historia Polski / PIW / W-wa / 1971 / str. 806 il. / 15x21 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Oprac. Przemysława Matuszewska , wstęp Zofia Lewinówna . Brak obwoluty /
  cena: 36.00 zł                      

 17. Kowecka Elżbieta , Łosiowie Jerzy i Maria , Winogradow Leon - Polska porcelana / Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Wrocław / 1975 / str. 212 il. [1720 / 22x19 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Ilustracje, sygnatury /
  cena: 30.00 zł                      

 18. Kozłowski Janusz B. - Dawna Ostróda . Obrazy z życia wschodniopruskiego miasta / Retman , Baobab / Dąbrówno , W-wa / 2006 / str. 247 il. / 20x25 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Bogato ilustrowana monografia, część ilustracji wielobarwna. /
  cena: 60.00 zł                      

 19. Kołakowski Leszek - Bergson / Znak / Kraków / 2008 / str. 140 / 15x21 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry /
  cena: 24.00 zł                      

 20. Kołakowski Leszek - Główne nurty marksizmu . Powstanie - rozwój - rozkład / Aneks / Londyn / 1988 / str. 1223 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wydanie II poprawione. Edycja jednotomowa. /
  cena: 60.00 zł                      

 21. Kołakowski Leszek - Jeśli Boga nie ma .. / Aneks / Londyn / 1987 / str. 151 / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / I polskie wydanie /
  cena: 24.00 zł                      

 22. Kulisiewicz Wojciech - Zaruka ( vadium ) w prawie litewskim XV - XVII wieku / UW / W-wa / 1993 / str. 192 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Nakład 300 egz. /
  cena: 40.00 zł                      

 23. Kurek Jacek - U schyłku panowania Augusta II Sasa . Z dziejów wewnętrznych Rzeczypospolitej 1729 - 1733 / Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego / Katowice / 2003 / str. 222 / 17x23 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Nakład 300 egz. /
  cena: 36.00 zł                      

 24. Kurpiewski Janusz - Katalog monet polskich 1576 - 1586 . Stefan Batory / Polskie Tow. Numizmatyczne / W-wa / 1994 / str. 142 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 50.00 zł                      

 25. Lacouture Jean - Jezuici t.1 Zdobywcy / Oficyna Wydawnicza Volumen / W-wa / 1998 / str. 539 / 17x24 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Seria Nowa Marianna /
  cena: 27.00 zł                      

 26. Lameński Lechosław - Stach z Warty Szukalski i Szczep Rogate Serce / Wydawnictwo KUL / Lublin / 2007 / str. 506 il. / 18x25 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Bogato ilustrowana monografia znanego artysty /
  cena: 80.00 zł    

 27. Leżeński Cezary , Kukawski Lesław - O kawalerii polskiej XX wieku / Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Wrocław / 1991 / str. 456 il. / 25x27 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Liczne ilustracje, niewielkie uszkodzenie obwoluty, wew. stan dobry /
  cena: 50.00 zł                      

 28. Mackiewicz Józef - Zwycięstwo prowokacji / Kontra / Londyn / 1988 / str. 235 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 36.00 zł    

 29. Mann Tomasz - Czarodziejska Góra . Tom 1-2 / Wyd. Dolnośląskie / Wrocław / 2004 / str. 372,376 / 13x20 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Przekład Józef Kramsztyk /
  cena: 40.00 zł                      

 30. Motylewicz Jerzy - Miasta ziemi przemyskiej i sanockiej w drugiej połowie XVII i XVIII wieku / WSP w Rzeszowie / Rzeszów / 1993 / str. 318 / 17x23 cm / Opr.ppł. / Stan średni / Liczne podkreślenia długopisem w tekście /
  cena: 36.00 zł                      

 31. Mroszek Józef oprac. - Akta albo sprawy sądów Miasta Knyszyńskiego 1553 - 1580 . Tom 1 / Białostockie Tow. Naukowe / Białystok / 1999 / str. 462 mapki / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 80.00 zł                      

 32. - Niemcy w Polsce 1945 - 1950 . Wybór dokumentów . Tom I / Neriton / W-wa / 2000 / str. 614 / 18x24 cm / Opr.karton. / Stan dobry / Tom I - Władze i instytucje centralne . Województwo olsztyńskie . Wybór i opracowanie : Włodzimierz Borodziej , Claudia Kraft /
  cena: 40.00 zł                      

 33. - Niemcy w Polsce 1945 - 1950 . Wybór dokumentów . Tom III / Neriton / W-wa / 2001 / str. 496 / 17x24 cm / Opr.karton. / Stan dobry / Tom III - Województwa poznańskie i szczecińskie . Wybór i opracowanie : Stanisław Jankowiak i Katrin Steffen /
  cena: 40.00 zł                      

 34. Olczak Stanisław K. - Szkolnictwo parafialne w Wielkopolsce w XVII i XVIII wieku / TW KUL / Lublin / 1978 / str. 177 mapki / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Rozkładane mapki [7] /
  cena: 50.00 zł                      

 35. Pfeifer Bogusław - Alegoria między pochwałą a naganą . Twórczość Jana Jurkowskiego 1580 - 1635 / Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego / Wrocław / 1995 / str. 326 / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 36. Poznańska Maria Wanda - Środowiska inteligencji katolickiej wobec wizji Nowej Kultury u zarania Polski Ludowej / UJ / Kraków / 1993 / str. 153 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Nakład 166 egz. /
  cena: 45.00 zł                      

 37. Prohaska Antoni - Dzieje Witolda Wielkiego Księcia Litwy / Universitas / Kraków / 2008 / str. 401 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 40.00 zł                      

 38. - Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku . Tom 4 / PWN / W-wa / 1996 / str. 443 / 17x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Zawiera teksty : Theodor Adorno , Louis Althusser , Alfre Ayer , Henri Bergson , Hans Blumberg , Raymond Boudon , Alberto Caracciolo , Rudolf Carnap , Ernst Cassirer , Noam Chomsky , Benedetto Croce , Gilles Deleuze , Rudolf Eucken , Ludovico Geymonat , Entienne Gilson , Martin Heidegger , Carl Schmitt , William James , Claude Levi - Straus , Carl Gustaw Jung , Max Horkheimer i inni. /
  cena: 50.00 zł                      

 39. - Przyroda i przemysł , 1856 nr. 15-16 / b.w. / W-wa / 1856 / str. 117-132 / 24x32 cm / Bez opr. / Stan dobry / tygodnik /
  cena: 90.00 zł      - pozycja zarezerwowana do 2019-11-30

 40. Stryjeńska Zofia - Juhas i dziewczyny / J. Mortkowicz / W-wa / b.r. ok. 1930 / str. 2 / 25x10 cm / Bez opr. / Stan dobry / Druk /
  cena: 80.00 zł      - pozycja zarezerwowana do 2019-11-30

 41. Strzelczyk Jerzy - Zapomniane narody Europy / Wydawnictwo Poznańskie / Poznań / 2015 / str. 395 / 16x23 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry /
  cena: 40.00 zł                      

 42. Studnicki Władysław - Wobec nadchodzącej Drugiej Wojny Światowej / Universitas / Kraków / 2108 / str. 236 / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 35.00 zł      - pozycja zarezerwowana do 2019-11-26

 43. Studnicki Władysław - Wobec nadchodzącej Drugiej Wojny Światowej / Universitas / Kraków / 2018 / str. 236 / 12x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 35.00 zł      - pozycja zarezerwowana do 2019-11-26

 44. Vincenz Stanisław - Barwinkowy wianek / OPiM / Londyn / 1979 / str. 477 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / I wydanie , nieczytany egzemplarz /
  cena: 120.00 zł    

 45. Wiech Stanisław - Miasteczka guberni kieleckiej w latach 1870 - 1914 . Zabudowa , rozwój , społeczeństwo / KTN / Kielce / 1995 / str. 239 il. / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje, dedykacja autora /
  cena: 80.00 zł                      

 46. - autorzy / Zaolzie . Polsko - czeski spór o Śląsk Cieszyński / Karta DSzH / W-wa / 2008 / str. 172 il. / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 40.00 zł                      

 47. Zins Henryk - Polska w oczach Anglików XIV - XVI wiek / UMCS / Lublin / 2002 / str. 299 / 17x24 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Wyd. II poprawione /
  cena: 30.00 zł                      

 48. Zychowicz Piotr - Wołyń zdradzony / Rebis / W-wa / 2019 / str. 464 / 13x22 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 45.00 zł      - pozycja zarezerwowana do 2019-11-26

 49. - Łacina w Polsce . Z. 7-9 Pomniki prawa doby Renesansu w Europie Środkowo - Wschodniej / OBTA / W-wa / 1999 / str. 253 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Treść m.in.: Juliusz Bardach - Statuty Litewskie a prawo rzymskie, Marek Kuryłowicz - Nauczanie prawa w Akademii Zamojskiej /
  cena: 30.00 zł                      

 50. Żygulski Zdzisław jun. - Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu / PWN / W-wa / 1975 / str. 335 il.[96] / 21x30 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 30.00 zł