>> Strona główna Koszyk [0]
Nowe pozycje w ofercie:  50 pozycji,      1 - 50          
 1. Babel Izaak - Utwory odnalezione / Czytelnik / W-wa / 1971 / str. 514 / 10x15 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Seria Nike . Lekko podniszczona obwoluta /
  cena: 15.00 zł                      

 2. Białoszewski Miron - Obroty rzeczy . Wiersze / PIW / W-wa / 1956 / str. 139 / 11x17 cm / Opr.brosz. / Stan średni / I wydanie, lekko podniszczona okładka /
  cena: 40.00 zł                      

 3. Bierdiajew Mikołaj - Sens twórczości . Próba usprawiedliwienia człowieka / Antyk / Kęty / 2001 / str. 282 / 16x23 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Wpis własnościowy /
  cena: 60.00 zł                      

 4. Chimiak Łukasz - Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim 1863 - 1915 . Szkic do portretu zbiorowego / FNP / Wrocław / 1999 / str. 356 il. / 15x21 cm / Opr.karton. / Stan dobry /
  cena: 60.00 zł                      

 5. Ciampi Sebastian - Flosculi historiae Polonae , sparsi Pulaviis inter concelebrantes / Biblioteka Puławska / Puławy / 1830 / str. XI 43 [1] / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wybór tekstów źródłowych (łacina) z archiwum w Puławach (lata 1560-1643) dotyczących stosunków polsko-włoskich. Dawna pieczątka - Józef Korzeniowski . Brak tylnej broszurowej okładki /
  cena: 170.00 zł                      

 6. Custine Astolphe de - Rosja w roku 1839 . Tom 1-2 / PIW / W-wa / 1995 / str. 570, 525 / 15x21 cm / Opr.karton. / Stan dobry / Wydanie pełne . Przekład i opracowanie Paweł Hertz /
  cena: 90.00 zł                      

 7. Diringer David - Alfabet / PIW / W-wa / 1972 / str. 577 il. / 17x23 cm / Opr.karton. / Stan dobry / Seria ceramowska /
  cena: 27.00 zł                      

 8. - Dziedzictwo literackie Powstania Styczniowego / PIW / W-wa / 1964 / str. 684 / 16x21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry /
  cena: 24.00 zł                      

 9. Eliot Thomas Stearns - Ziemia jałowa . The Waste Land / Wyd. Literackie / Kraków / 2004 / str. 85 / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Edycja dwujęzyczna angielsko-polska. Przekład i wstęp - Czesław Miłosz /
  cena: 40.00 zł                      

 10. - Filozofia społeczna narodnictwa rosyjskiego . Tom 1-2 / Ksiązka i Wiedza / W-wa / 1965 / str. 694, 906 / 14x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Biblioteka myśli socjalistycznej . Wybór tekstów i opracowanie - Andrzej Walicki . Podniszczone obwoluty /
  cena: 120.00 zł                      

 11. Herbert Zbigniew - Hermes , pies i gwiazda / Wyd. Dolnośląskie / Wrocław / 1997 / str. 176 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wyd. II poprawione /
  cena: 45.00 zł                      

 12. Kaczmarski Jacek - Autoportret z kanalią / Wydawnictwo Wodnika / b.m. / 1994 / str. 283 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Lekko podniszczona okładka /
  cena: 60.00 zł                      

 13. Kaczmarski Jacek - Pochwała łotrostwa / Wydawnictwo S.R. / W-wa / 1995 / str. 46 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Teksty piosenek wraz z nutami /
  cena: 40.00 zł                      

 14. Klecki Leon - Józef Wierusz Kowalski . Wspomnienie pośmiertne / Polskie Towarzystwo Fizyczne / W-wa / 1929 / str. 10 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Rys biograficzny znanego polskiego chemika. Odbitka ze Sprawozdań i Prac PTF T. IV z.1 /
  cena: 27.00 zł                      

 15. Kochanowicz Jacek - Pańszczyźniane gospodarstwo chłopskie w Królestwie Polskim w I połowie XIX w. / Uniwersytet Warszawski / W-wa / 1981 / str. 201 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Dedykacja autora. Druk maszynowy, nakład 390 egz. /
  cena: 60.00 zł                      

 16. Komorowski Jarosław - Polskie życie teatralne na Podolu i Wołyniu do 1863 roku / IS PAN / W-wa / 1985 / str. 205 il. 22 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Druk maszynowy, ilustracje /
  cena: 36.00 zł                      

 17. Konarski Szymon - Dziennik z lat 1831-1834 / Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Wrocław / 1973 / str. 360 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 40.00 zł                      

 18. Korbut Gabrjel - Literatura polska od początków do Wojny Światowej . Tom 1-3 / Kasa im. Mianowskiego / W-wa / 1929 - 1930 / str. IX 621, 439, 607 / 19x25 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Wydanie II powiększone. Tom I - od w. X do końca XVIII, Tom II - od wieku XVIII do r. 1820, Tom III - od roku 1820 do roku 1863. Solidna oprawa indywidualna z epoki - sygnowana : W. Paczuski , St. Gąsiorowski Warszawa . Zachowane broszurowe okładki . Kolejny 4 tom w tym wydaniu ukazał się osobno w 1931 r. /
  cena: 120.00 zł                      

 19. Lauterbach Alfred - Styl Stanisława Augusta . Klasycyzm warszawski wieku XVII / F. Hoesick / W-wa / 1918 / str. [8] 60 il.[28] / 16x18 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan średni / Liczne ilustracje. Projekt obwoluty Edmund Bartłomiejczyk . Ubytek obwoluty na grzbiecie /
  cena: 60.00 zł                      

 20. Lauterbach Alfred - Warszawa / Instytut Wydawniczy Bibljoteka Polska / W-wa / 1925 / str. [6] 231 / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Bogato ilustrowana monografia miasta. Projekt okładki - Lech Niemojewski . Przybrudzona broszurowa okładka /
  cena: 120.00 zł                      

 21. Liwiusz Tytus - Dzieje Rzymu od założenia miasta . Księgi I-V / Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN / Wrocław / 1968 / str. 369 / 18x24 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Wypłowiały grzbiet okładki /
  cena: 60.00 zł                      

 22. Mackiewicz Józef - Kontra / Nina Karsov / Londyn / 1988 / str. 272 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 36.00 zł                      

 23. ( Mańkowski Józef ) - Józef Mańkowski / b.w. / W-wa / 1913 / str. 6 kart. / 22x12 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Katalog prac: akwarele -18, olejne -59 prac. Większość dotyczy Kazimierza nad Wisłą i okolic. 6 jednostronnie zadrukowanych kart, ubytki broszurowej okładki. Pieczątka nieistniejącego, prywatnego muzeum. /
  cena: 60.00 zł                      

 24. Marczewski Michał - Zbiorek powinszowań okolicznościowych / Nowe Wydawnictwo / W-wa / b.r. ok. 1933 / str. 79 / 14x20 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Na dnie imienin , świąt rodzinnych , noworocznych , rocznic ślubów z dodatkiem wierszy jubileuszowych , dedykacjach i w imienniku. Poświęcony dziatwie polskiej i młodzieży dorastającej . Ładna oprawa płócienna - indywidualna powojenna /
  cena: 70.00 zł                      

 25. - Materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego . Tomów 5 / Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Wrocław / 1955 - 1969 / str. 675, 580, 514, 448, 547 / 18x25 cm / Opr.pł. / Stan dobry / IH PAN oprac. Janusz Woliński , Jerzy Michalski , Emanuel Rostworowski . Do kompletu brak tomu IV /
  cena: 160.00 zł                      

 26. - Merkantylistyczna myśl ekonomiczna w Polsce w XVI i XVII wieku . Wybór pism / PWN / W-wa / 1958 / str. 488 / 13x20 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Wstęp i oprac. Janusz Górski i Edward Lipiński . Seria Historia polskiej myśli społeczno-ekonomicznej . Autorzy : Andrzej Ciesielski , Piotr Grabowski , Stanisław Cikowski , Wojciech Gostkowski , Szymon Starowolski , Stanisław Zaremba , Jan Grodwagner , Krzysztof Opaliński , Andrzej Maksymilian Fredro i inni. /
  cena: 30.00 zł                      

 27. Miłosz Oskar - Misteria / RW KUL / Lublin / 1999 / str. 135 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 45.00 zł                      

 28. Nowiński Franciszek - Polacy na Uniwersytecie Petersburskim w latach 1832 - 1884 / Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Wrocław / 1986 / str. 275 / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 50.00 zł                      

 29. Pasternak Borys , Pasternak Zinaida - Listy do żony . Wspomnienia / Twój Styl / W-wa / 2004 / str. 313 il. / 16x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 24.00 zł                      

 30. Pollakówna Joanna - Czapski / Krupski i S-ka / W-wa / 1993 / str. 149 il. / 21x29 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Malarstwo i życie. Wydanie albumowe - liczne kolorowe reprodukcje. /
  cena: 60.00 zł                      

 31. Poniatowski Stanisław August - Rok nadziei i rok klęski . Korespondencja Stanisława Augusta Poniatowskiego z posłem polskim w Petersburgu / Czytelnik / W-wa / 1964 / str. 246 il. / 15x20 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Wybór i opracowanie Jerzy Łojek /
  cena: 27.00 zł                      

 32. - Przewodnik geologiczny po Warszawie i okolicy / Kasa im. J. Mianowskiego / W-wa / 1927 / str. [6]XV 178 [6] tab. 1 plan 1 / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Opracowanie : Jan Lewiński , Stanisław Małkowski , Jan Samsonowicz , Adam Łuniewski . Liczne ilustracje, zdjęcia przekroje. Rozkładana mapa geologiczna - w reprodukcji /
  cena: 90.00 zł                      

 33. Przyborowski Walery - Lelum polelum . Opowiadanie historyczne z X wieku / Księgarnia Św. Wojciecha / Poznań / 1929 / str. 213 il. / 13x19 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Oprawa wydawnicza . Projekt okładki i ilustracje - Stanisław Sawiczewski . Wyd. III /
  cena: 45.00 zł                      

 34. Radlicki Ignacy - Kapo odpowiedział - Auschwitz . Wspomnienia adwokata z obozu koncentracyjnego / Redakcja Palestry / W-wa / 2008 / str. 179 il. / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 45.00 zł                      

 35. Radwan Pragłowski Kazimierz - Człowiek silnej woli / M. Arct / W-wa / 1924 / str. 72 [4] / 12x17 cm / Opr.pł. / Stan słaby / Poradnik . Mocno przybrudzona okładka, wewnątrz stan dobry, podkreślenia ołówkiem /
  cena: 30.00 zł                      

 36. Setkowicz Jan - Zarys historii mebla od czasów starożytnych do końca XIX wieku / PWN / W-wa / 1969 / str. 332 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 90.00 zł                      

 37. Shaw Bernard - Cezar i Kleopatra / Ignis / W-wa / 1921 / str. 184 / 12x19 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Wstęp Gilbert Keith Chesterton , projekt okładki Tadeusz Gronowski . Podklejenia strony tytułowej, ubytek marginesu str.5 /
  cena: 24.00 zł                      

 38. Sieroszewski Wacław - Brzask . Puszcza Białowieska . Grecka szczelina . Dno nędzy / Gebethner i Wolff / W-wa / 1900 / str. 237 / 12x17 cm / Opr.pł. / Stan słaby / Relacja z wycieczki do Puszczy Białowieskiej oraz opowiadania syberyjskie. Dawna oprawa introligatorska. Podniszczony i poluzowany grzbiet. Dawna pieczątka majątku Trzydnik (na Lubelszczyźnie, obecnie Trzydnik Duży ) /
  cena: 40.00 zł                      

 39. Skok Henryk - Polacy nad Bajkałem 1863 - 1883 / PWN / W-wa / 1974 / str. 335 / 13x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Z życia polskich zesłańców /
  cena: 24.00 zł                      

 40. Skvorecky Josef - Powrót porucznika Borówki / Przedświt / W-wa / 1992 / str. 182 / 12x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 18.00 zł                      

 41. Strug Andrzej - Portret . Gałązka jemioły / Edizioni La Rodine / Rzym / 1947 / str. 215 / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Brak przedniej broszurowej okładki, strona przedtytułowa podklejana, wew. stan dobry - pozycja do oprawy. Dawna prywatna dedykacja z 1947 r. /
  cena: 36.00 zł                      

 42. Surowiecki Wawrzyniec - Wybór pism / PWN / W-wa / 1957 / str. 515 / 13x20 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Seria Historia polskiej myśli społeczno-ekonomicznej . Zawiera: Uwagi względem poddanych w Polszcze i projekt do ich uwolnienia , O upadku przemysłu i miast w Polszcze , O statystyce Księstwa Warszawskiego . Delikatne zaznaczenia w tekście ołówkiem. /
  cena: 30.00 zł                      

 43. Słotwiński Konstanty - O Polszcze iey dzieiach i konstytucyi . Tom II , cz. 1 / Karol Wild / Lwów / 1819 / str. [2] 235 [3] / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Dzieło w języku niemieckim przez Franc. Józ. Tekla ułożone a przez Konstantego Słotwińskiego spolszczone , poprawione i przypisami pomnożone . Na stronie tytułowej portret Zygmunta Augusta w miedziorycie. Oprawa broszurowa, wydawnicza bez napisów. Strony nierozcięte /
  cena: 360.00 zł                      

 44. Tabiś Jan - Polacy na Uniwersytecie Kijowskim 1834 - 1863 / Wyd. Literackie / Kraków / 1974 / str. 178 / 13x20 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Rosja / Kijów / kresy / Ukraina /
  cena: 30.00 zł                      

 45. - Teki historyczne . Tom II z.3 / Polskie Towarzystwo Historyczne w Wielkiej Brytanii / Londyn / 1948 / str. 153-232 / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Treść: Marian Kukiel - Koncepcje powstania narodowego przed Wiosną Ludów , Oskar Halecki - Geneza Czerwonego Caratu , Juliusz Kozolubski - Służba sardyńska generała Wojciecha Chrzanowskiego . Podkreślenia w tekście /
  cena: 45.00 zł                      

 46. Tyrowicz Ludwik - Podstawowe wiadomości z dziejów ubioru . Cz. 1 / PWN / Łódź / 1957 / str. 250 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje - tablice i opisy . Ubytek rogu okładki i dwóch kartek /
  cena: 60.00 zł                      

 47. Wilkoszewska Krystyna red. - Estetyka japońska . Antologia / Universitas / Kraków / 2001 / str. 273 il. / 23x26 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / Tom 1. Wymiary przestrzeni . Dedykacja /
  cena: 50.00 zł                      

 48. Witkiewicz Stanisław Ignacy - Teatr i inne pisma o teatrze / PIW / W-wa / 1995 / str. 675 / 13x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Dzieła zebrane . Wydanie krytyczne . Red. Janusz Degler /
  cena: 45.00 zł                      

 49. Yeats William Butler - Odjazd do Bizancjum . Wieża . Sailing to Byzantium . The Tower / Wyd. Literackie / Kraków / 2004 / str. 48 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Edycja dwujęzyczna angielsko-polska. Przekład i wstęp - Czesław Miłosz /
  cena: 40.00 zł                      

 50. Zieleniewski Michał - Rys balneoterapii / nakł. autora / Kraków / 1886 / str. [2]XX 391 / 15x23 cm / Opr.płsk. / Stan średni / Dedykacja autora dla Stanisława Ciechanowskiego ( 1869-1945 ) . Brak grzbietu, wewnątrz stan dobry, zachowana broszurowa okładka. /
  cena: 180.00 zł