>> Strona główna Koszyk [0]
znaleziono: 50 pozycji,      1 - 50          
 1. - Album mundurów 1go Polskiego Korpusu / PSW Placówka / W-wa / 1919 / str. [4]pl.39[2] / 18x27 cm / Opr.karton. / Stan dobry / Wstęp i oprac. - Józef Dowbor-Muśnicki . Edycja oryginalna z 1919r. W kartonowej tece 39 wielobarwnych plansz odbitych w Litografii Artystycznej W. Główczewski . B. ładnie zachowany egzemplarz /
  cena: 360.00 zł    

 2. Bohrer Karl Heinz - Nagłośc . Chwila estetycznego pozoru / Oficyna Naukowa / Warszawa / 2005 / str. 332 / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Eseje . Lekko przybrudzona okładka /
  cena: 20.00 zł                      

 3. Boye Pierre - Stanislas Leszczynski et le Troisieme Traite de Vienne / Berger-Levrault et Cie / Paryż , Wiedeń , Kraków / 1898 / str. 588 / 18x26 cm / Opr.ppł. / Stan średni / Un roi de Pologne et la couronne ducale de Lorraine . Jedna z ważniejszych monografii dotyczących króla Stanisława Leszczyńskiego . Exlibris August Zaleski (dyplomata i polityk 1883-1972), technika - sucha igła, autor - Konstanty Brandel (sygnatura na płycie). Katalog grafiki Konstantego Brandla poz. 254 . Oprawa indywidualna dawna, obtarcia grzbietu /
  cena: 360.00 zł                      

 4. Boćkowski Daniel - Czas nadziei . Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej w ZSRR i opieka nad nimi placówek polskich w latach 1940 - 1943 / Neriton , IH PAN / W-wa / 1999 / str. 497 il. / 17x25 cm / Opr.karton. / Stan dobry /
  cena: 20.00 zł      - pozycja zarezerwowana do 2018-03-02                  

 5. ( Chodźko Leonard ) - Notice biographique sur Joachim Lelewel / Chez Hector Bossange et C / Paryż / 1834 / str. 20 / 14x21 cm / Opr.płsk. / Stan dobry /
  cena: 120.00 zł      - pozycja zarezerwowana do 2018-02-26

 6. Chojnacki Władysław - Bibliografia polskich publikacji podziemnych wydanych pod rządami komunistycznymi w latach 1939 - 1941 i 1944 - 1953 . Czasopisma , druki zwarte , druki ulotne . / LTW / W-wa / 1996 / str. 352 il. / 17x25 cm / Opr.karton. / Stan dobry /
  cena: 75.00 zł                      

 7. Dzikowski Stanisław - Rok wojny w Warszawie . Notatki / Centralne Biuro Wydawnictw N.K.N. / Kraków / 1916 / str. 47 il. / 16x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Ilustracje - warszawskie zdjęcia z lat wojny. Podniszczona okładka luzem, wewnątrz stan dobry. /
  cena: 50.00 zł                      

 8. Dąbrowski Jarosław - Krytyczny rys wojny 1866 roku w Niemczech i we Włoszech / MON / W-wa / 1952 / str. 275 mapki / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wpis własnościowy /
  cena: 45.00 zł                      

 9. - Elenchus cleri partis Dioecesis Cracoviensis sub Dominio Caesareo-Austriaco sitae anno salutis 1855 / b.w. / Kraków / 1854 / str. 59, 76 / 13x18 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Współoprawne z - Elenchus universi venerabilis cleri saecularis et regularis ejus partis Dioecesis Kielcenso - Cracoviensis quae in Regno Poloniae sita est . Pro anno Domini 1855 . (76 str.) Diecezja Krakowska oraz Kielecko-Krakowska - wykaz duchowieństwa, indeksy. Oprawa indywidualna płócienna, naklejka introligatora : J. Benzdorf oprawiał w Krakowie /
  cena: 80.00 zł                      

 10. - autorzy / EOS commentarii Societatis Philologae Polonorum , 1928 r. / Polskie Towarzystwo Filologiczne / Lwów / 1928 / str. [6] 560 il. / 16x23 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Rocznik XXXI . Rozprawy w j. łacińskim. Ilustracje, oprawa wydawnicza ozdobna, ładnie zachowany egzemplarz. Dawne pieczątki własnościowe : Z książnicy Władysława Grużewskiego . /
  cena: 45.00 zł    

 11. Gomulicki Juliusz W. oprac. - Temat : Warszawa . Wystawa rzadszych varsavianów z XVIII - XX wieku / Towarzystwo Przyjaciół Książki / W-wa / 1962 / str. 43 / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Katalog wystawy Biblioteka Narodowa Listopad 1962 r. 186 pozycji : Druki XVIII w. , Informatory i przewodniki , Życie obyczajowe i kulturalne , Książka piękna , Rara et curiosa . Nakład 300 egz. /
  cena: 45.00 zł    

 12. Górski Edward - Diecezjalne Muzeum Sandomierskie / b.w. / Sandomierz / 1946 / str. 23 il. / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Ilustracje, opis eksponatów /
  cena: 30.00 zł    

 13. Kaczyńska Elżbieta , Drewniak Dariusz - Ochrana . Carska policja polityczna / WOW Gryf , Bellona / W-wa / 1993 / str. 150 / 17x25 cm / Opr.karton. / Stan dobry /
  cena: 40.00 zł                      

 14. Kowecki Jerzy - Pospolite ruszenie w Insurekcji 1794 r. / MON / W-wa / 1963 / str. 323 / 17x25 cm / Opr.pł. / Stan dobry /
  cena: 80.00 zł                      

 15. - Kronika Warszawy , 1927 r. nr. 7 / Magistrat Miasta st. Warszawy / W-wa / 1927 / str. 26[14] / 24x31 cm / Bez opr. / Stan średni / Treść: Bronisław Plebiński -Odbudowa mostu ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie , A. Kuhn - Kolej podziemna w Warszawie (pierwsze projekty metra) , T. Baniewicz - Kolej elektryczna Warszawa - Grodzisk ( WKD ), .Ilustracje i reklamy. Załączony Miesięcznik Statystyczny sierpień 1927. Brak przedniej broszurowej okładki. /
  cena: 30.00 zł    

 16. Lodwich - Ledwa Ewald - Jadwiga Barszczewska Michałowska bojowniczka o Nową Szkołę Polską w Siedlcach i w Warszawie , w Polsce i na świecie / Igor Strojecki / Siedlce / 2008 / str. 126 il. / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 45.00 zł                      

 17. Lubowidzki Edward oprac. - Podział ulic Miasta stoł. Warszawy i Przedmieścia Pragi na 26 nowoutworzonych Okręgów Sądowych oraz 15 Milicyjnych / b.w. / W-wa / 1916 / str. 36 / 10x13 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 80.00 zł                      

 18. Maurer Roman - Urzędnicy kancelaryjni . Cz. 1-3 . Studyum dyplomatyczne / Księgrania Rosenheima, Redacja Biblioteki Warszawskiej, nakł. autora / Brody , W-wa / 1877 - 1884 / str. 45, 49, 51 / 15x22 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Trzy współoprawne części: Urzędnicy Kancelaryjni cz. III książąt i królów polskich aż do roku 1386 , Brody 1884, cz. I Władysława Jagiełły , Warszawa 1877, cz. II królów polskich z lat 1434 - 1506 Brody 1881 . Dawna pieczęć - Polskie Towarzystwo Heraldyczne . Dawna, indywidualna oprawa /
  cena: 170.00 zł                      

 19. Miciński Bolesław - Pisma zebrane . Tom 1-2 / Więź / W-wa / 2011 / str. 269, 301 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Tom 1 - Podróże do piekieł . Eseje , Tom - 2 Treść i forma . Artykuły i recenzje /
  cena: 48.00 zł    

 20. - Międzymorze , 1988 r. nr.2-3 / b.w. / W-wa / 1988 / str. 62 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Pismo Sekcji Wschodniej PPS . Wydanie podziemne, druk maszynowy. /
  cena: 18.00 zł    

 21. Misiuk Andrzej - Służby specjalne II Rzeczypospolitej / Bellona / w-wa / 1998 / str. 239 il. / 17x24 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry /
  cena: 40.00 zł                      

 22. Montaigne Michel de - Próby . Tom 1-3 / PIW / W-wa / 1957 / str. 487, 608, 454 / 13x18 cm / Opr.pł. / Stan dobry /
  cena: 36.00 zł                      

 23. Moraczewki Adam - Warszawa / Gebethner i Wolff / W-wa / 1938 / str. 391 il. mapka / 15x20 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Liczne ilustracje, niektóre rozkładane. Faksymile autografu prezydenta Stefana Starzyńskiego . Lekko przybrudzona okładka /
  cena: 120.00 zł                      

 24. ( Morawski Teodor ) - Powstanie Kościuszki rzecz wyjęta z Kroniki Emigracji Polskiej / w Drukarni Maulde i Renou / Paryż / 1838 / str. 45 / 13x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 150.00 zł      - pozycja zarezerwowana do 2018-02-26

 25. Ney - Krwawicz Marek - Sztandary o proporce Armii Krajowej / Semper / W-wa / 1994 / str. 164 il.[54] / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 15.00 zł                      

 26. Podgórecki Adam - The Enigmas of Si - Tien / OPiM / Londyn / 1982 / str. 39 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 36.00 zł                      

 27. - Prace badawcze P.W.U. , 1931 r. , z.1 / Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia / W-wa / 1931 / str. 122 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Treść : Edward Steczko - Azotowanie pewnych stali specjalnych przez amoniak , Iwan Feszczenko - Czopiwski , A. Wójcik - Azotowanie stali przez amoniak oraz zjawisko starzenia . Liczne ilustracje, wykresy. Blok poluzowany /
  cena: 90.00 zł    

 28. - Prace Komisji dla Atlasu Historycznego Polski z. II / PAU / Kraków / 1927 / str. [4]143 / 18x26 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Zawiera rozprawę (s.1-126) Stanisław Arnold - Terytoria plemienne w ustroju administracyjnym Polski Piastowskiej w. XII-XII .Dedykacja autora. Brak mapek, blok i okładka luzem, postrzępienia marginesów strony tytułowej. Poz. do oprawy. /
  cena: 36.00 zł    

 29. - Prospekt wydawnictwa - Obraz jeograficzno - statystyczny Królestwa Polskiego / nakł. autora / W-wa / b.r. ok. 1829 / str. [4] / 19x23 cm / Bez opr. / Stan dobry / Zapowiedź i informacja o subskrypcji : Franciszek Rodecki , Obraz jeograficzno-statystyczny Królestwa Polskiego , Warszawa 1830 /
  cena: 40.00 zł                      

 30. Przeździecki Renaud - Diplomatie et protocole a la cour de Pologne . T. 1-2 / Editions Les Belles Lettres / Paryż / 1934 - 1937 / str. 381 il., 444 il. / 17x25 cm / Opr.pł. / Stan dobry / B. ładna, płócienna, indywidualna oprawa z epoki. Złocenia na grzbiecie, zachowane broszurowe okładki /
  cena: 650.00 zł                      

 31. Rećko Janusz - Literackie epitafium barokowe . Geneza i teoria gatunku / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego / Zielona Góra / 1992 / str. 143 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Druk maszynowy /
  cena: 40.00 zł                      

 32. Schally Kazimierz - Wspomnienia żołnierskie z Legionów i rewolucji bolszewickiej / Leon Koczy / Londyn / 1977 / str. 88 / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 70.00 zł                      

 33. Siemaszko Zbigniew S. - Generał Anders w latach 1892 - 1942 / LTW / Londyn W-wa / 2012 / str. 724 il. / 18x25 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry /
  cena: 40.00 zł                      

 34. Sowa Andrzej Leon - Świat ministrów Augusta II / Biblioteka Jagielońska / Kraków / 1995 / str. 195 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wartości i poglądy funkcjonujące w kręgu ministrów Rzeczypospolitej w latach 1702 - 1728 /
  cena: 45.00 zł                      

 35. - Stanisław Ostoja - Chrostowski 1897 - 1947 / Muzeum Narodowe w Warszawie / W-wa / 1985 / str. [6] / 26x22 cm / Bez opr. / Stan dobry / Katalog wystawy. Radosław Mleczko - Biogram artysty. 183 prace : Grafika, Grafika książkowa, Exlibrisy, Varia /
  cena: 24.00 zł    

 36. Świątkowski Waclaw - Suwalszczyzna i okolice nadniemeńskie . Pierwsza wycieczka po kraju / nakł. autora / W-wa / 1926 / str. 53 il. mapka / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Liczne ilustracje, mapka. Blok i okładka luzem, pozycja do oprawy. Wewnątrz czysty i kompletny egz. Dawne nieaktualne pieczątki : Emil Breiter oraz biblioteczna. /
  cena: 120.00 zł                      

 37. Tarski Alfred - Pisma logiczno - filozoficzne . Tom I Prawda / PWN / W-wa / 1995 / str. XXIV 390 / 13x20 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Biblioteka Współczesnych Filozofów /
  cena: 60.00 zł                      

 38. Tatarkiewicz Władysław - Dwa klasycyzmy wileński i warszawski / E. Wende i S-ka / W-wa / 1920 / str. 33 il. / 18x23 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Liczne wklejane ilustracje. Pieczątka własnościowa - Z księgozbioru Seweryna Pollaka (1907-1987 znany polski filolog, poeta, eseista i tłumacz) . Podniszczona okładka /
  cena: 48.00 zł                      

 39. Trentowski Bronisław Ferdynand - Myślini czyli całokształt loiki narodowej . Tom 1-2 / nakł. autora / Poznań / 1844 / str. XXXIV 482[1],[4] III 492[3] / 15x23 cm / Opr.pł. / Stan średni / Wydanie I , w tomie I zaznaczenia i dopiski ołówkiem, pieczątka własnościowa: Władysław Horodyski (1885-1920 filozof i historyk filozofii autor monografii Bronisław Trentowski 1913). Tom I - oprawa dawny półskórek, mocno przetarty grzbiet, Tom II - oprawa dawna płócienna. Zakwaszenia papieru. /
  cena: 450.00 zł                      

 40. Trochimiak Jan - Iwan Turgieniew w piśmiennictwie polskim lat 1830 - 1914 / UMCS / Lublin / 1982 / str. 132 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Druk maszynowy . Nakład 100 egz. /
  cena: 30.00 zł                      

 41. - Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI - XVIII wieku . Spisy / Biblioteka Kórnicka IH PAN / Kórnik / 1993 / str. 309 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 27.00 zł                      

 42. Wagner Marian E. - Lwowski chłopaka na wojnach . Strzępy wspomnień z walecznych lat 1918 - 1921 / nakł. autora / Londyn / 1982 / str. 148 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Nakład 500 egz. /
  cena: 40.00 zł                      

 43. Wasylewski Stanisław - Madame Zajączek . Bajka o szczęściu / H. Altenberg / Lwów / b.r. ok. 1930 / str. 91 / 8x13 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Podklejony grzbiet . Dawna pieczątka : Z księgozbioru Franciszka Strojnowskiego /
  cena: 40.00 zł                      

 44. Wernik Romuald - W Zdołbunowie zakwitły kaczeńce . 6 opowiadań o kresach / nakł. autora / Londyn / 1986 / str. 55 il. / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wspomnienia wołyńskie /
  cena: 40.00 zł                      

 45. ( Wężyk Władysław ) - Historya siedmio - miesięcznego teatru w Poznaniu / Czcionkami N. Kamieńskiego i Spółki / Poznań / 1843 / str. 54 / 10x16 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Dawna pieczątka własnościowa /
  cena: 90.00 zł    

 46. - autorzy / Wiek XIX . Prace ofiarowane Stefanowi Kieniewiczowi w 60 rocznicę urodzin / PWN / W-wa / 1967 / str. 464 / 17x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan średni / Zawiera bibliografie prac Stefana Kieniewicza oraz rozprawy różnych autorów m.in. Bogusław Leśnodorski , Emanuel Rostworowski , Juliusz Willaume , Andrzej Zahorski , Jerzy Skowronek , Barbara Grochulska , Tadeusz Mencel , Emanuel Halicz , Władysław Rostocki , Witold Kula , Iza Bieżuńska - Małowistowa , Andrzej Ryszkiewicz , Władysław Sobociński , Jerzy Jedlicki i inni . Przetarcia obwoluty. /
  cena: 50.00 zł                      

 47. ( Witwicki Stefan ) - Romantyczność . Ballada / N. Glucksberg / W-wa / 1827 / str. [2]12[2] / 12x19 cm / Bez opr. / Stan średni / Druk wydany anonimowo. Nieaktualne dawne pieczątki biblioteczne. Brak broszurowej okładki. /
  cena: 120.00 zł                      

 48. Wolsza Tadeusz - Rząd na obczyźnie wobec wydarzeń w kraju 1945 - 1950 / DiG / W-wa / 1998 / str. 257 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 27.00 zł                      

 49. - Wystawa prac Jana , Tadeusza , Adama Styków / b.w / b.m / 1930 / str. [24] il. / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Ilustrowany katalog wystawy. Wystawa okrężna 1930/31 Jan Styka , Tadeusz Styka , Adam Styka . /
  cena: 45.00 zł    

 50. Zdziechowski Jerzy - Skarb i pieniądz 1919 - 1939 / Stronnictwo Narodowe / Londyn / 1955 / str. 38 / 12x18 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Studium Polityczne Stronnictwa Narodowego z. 9 /
  cena: 40.00 zł