>> Strona główna Koszyk [0]
Nowe pozycje w ofercie:  50 pozycji,      1 - 50          
 1. - ( Zachęta ) 58 wystawa Ogólnopolskiej Grupy Twórczej Zachęta / ZPAP CBWA / W-wa / 1968 / str. [78] il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Katalog wystawy kwiecień - maj 1968 . Liczne ilustracje /
  cena: 24.00 zł                      

 2. Bailly Rosa - Vilno ville polonaise / Éditions des Amis de la Pologne / Paris / b.r. ok. 1923 / str. 20 il. / 14x21 cm / Bez opr. / Stan średni / Niewielkie naddarcia marginesów, ubytki rogów ostatnich 3 kartek. /
  cena: 40.00 zł    

 3. Bobka Lesław - Monokl i inne opowiadania / Caldra Hause LTD / Londyn / 1983 / str. 69 il. / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Projekt okładki i rysunki - Vladek Sheybal - Skibiński /
  cena: 24.00 zł    

 4. Brzękowski Jan - Poezje wybrane / OPiM / Londyn / 1960 / str. 164 il. / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 70.00 zł                      

 5. - autorzy / Cudem ocaleni . Wspomnienia z kacetów . Praca zbiorowa / Veritas / Londyn / 1981 / str. 328 / 14x21 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Wspomnienia księży z obozów koncentracyjnych : Oświęcim , Dachau , Buchenwald . /
  cena: 24.00 zł                      

 6. - autorzy / Czas niepokoju . Antologia współczesnej poezji brytyjskiej i amerykańskiej / Criterrion Books / Nowy Jork / 1958 / str. 382 / 13x19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wybór i oprac. Paweł Mayewski , wstęp Karl Shapiro . Przekłady : Czesław Miłosz , Zofia Bohdanowiczowa , Józef Bujnowski , Zbigniew Chałko , Adam Czerniawski , Marian Czuchnowski , Wacław Iwaniuk , Aleksander Janta , Zygmunt Ławrynowicz , Józef Łobodowski , Paweł Mayewski , Marian Pankowski , Bronisław Przyłuski , Florian Śmieja , Józef Wittlin i inni. /
  cena: 27.00 zł                      

 7. Czerniawska Tamara , Jaroszewicz Aleksander - Rzymsko - Katolicki Cmentarz Kalwaryjski w Mińsku na Białorusi . Cz. 1-2 / Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu / W-wa / 1996 / str. 482 il., 304 il. / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wykaz pochowanych i ilustracje . Cmentarze na dawnych kresach wschodnich Rzeczypospolitej . Tom 1 /
  cena: 70.00 zł    

 8. Czerniawski Adam - Topografia wnętrza / Instytut Literacki / Paryż / 1962 / str. 47 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Poezje . Biblioteka Kultury tom LXXIV . I wydanie, dedykacja autora /
  cena: 60.00 zł                      

 9. Czyż Anna Sylwia , Gutowski Bartłomiej - Cmentarz miejski w Buczaczu / Stowarzyszenie Wspólnota Polska / W-wa / 2009 / str. 256 il / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Seria - Zabytki kultury polskiej poza granicami kraju . Sfalowanie stron z ilustracjami (papier kredowy) chyba na skutek dawnego zawilgocenia. /
  cena: 40.00 zł    

 10. - Droga Krzyżowa / b.w. / Jerozolima / 1877 / str. 77 il. / 9x14 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Tekst w języku arabskim. Ilustracje. Wpis własnościowy - O. Norbert Golichowski Jerozolima 1894 (zakonnik i historyk 1848-1921) /
  cena: 80.00 zł                      

 11. Ejbich Bohdan - Kochanek siódmej wdowy / nakł. autora / Toronto / 1981 / str. 193 il. / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Zbeletryzowane wspomnienia lotnicze z czasów II Wojny Światowej . Ilustracje - archiwalne zdjęcia. Dodatek s.157-193 Por. Jan ŁUCKI - Pamiętnik 1939. /
  cena: 60.00 zł                      

 12. Iwańska Alicja - Niezdemobilizowani . Poznań - Warszawa 1945 1946 / PFK / Londyn / 1988 / str. 131 / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Powieść oparta o wspomnienia autorki zaangażowaną w powojenną konspirację. /
  cena: 36.00 zł                      

 13. Janin Józef - Opowieści z utraconego (k)raju / OPiM / Londyn / 1982 / str. 87 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Zbeletryzowane wspomnienia autora z Dwudziestolecia /
  cena: 36.00 zł    

 14. - autorzy / Juliusz Słowacki 1809 - 1849 . Księga zbiorowa w stulecie zgonu / The Polish Research Center LTD. / Londyn / 1951 / str. 448 / 16x25 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Autorzy m.in. : Egisto de Andreis , Wacław Lednicki , Giovanni Maver , Enrico Damiani , Zbigniew Folejewski , Alfons Bronarski , Stanisław Stroński , Michał Pawlikowski , Stanisław Kościałkowski , William J. Rose , Maria Danielewiczowa , Janina Pilatowa i Janina Zabielska . Niektóre teksty w j. obcych (francuski, angielski, włoski) /
  cena: 40.00 zł                      

 15. Juszkiewicz Ryszard - Księga poległych i zamordowanych wychowawców i wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie / Mako / W-wa / 1992 / str. 94 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / ... w okresie I i II Wojny Światowej. /
  cena: 40.00 zł    

 16. Kafka Franz - List do ojca / PIW / W-wa / 1979 / str. 60 / 10x18 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Opracowanie graficzne - Wojciech Freudenreich /
  cena: 15.00 zł                      

 17. - Kostka Św. Stanisław / E. Savary / Paris / b.r. ok. 1850 / str. 1 / 48x63 cm / Opr.karton. / Stan dobry / St. Stanislas de Kostka . San Estanislao de Kostka . Litografia ręcznie kolorowana w epoce. Kolorowana była tylko część nakładu. E. Charpentier pinx , Lithog. par Larousse , Imp. par Auguste Bry . Krótkie opisy w j. francuskim i hiszpańskim. Wymiar odbitki w świetle oprawy 31x44 cm. Grafika po niewielkiej konserwacji. /
  cena: 380.00 zł                      

 18. Kostrzewski Józef - Wielkopolska w czasach przedhistorycznych / Fiszer i Majewski / Poznań / 1923 / str. [8] 345 il. / 16x22 cm / Opr.płsk. / Stan dobry / Treść: Epoka kamienna, Epoka brązowa, Epoka żelazna. Liczne ilustracje. Oprawa półskórek indywidualny z epoki, stan dobry - czysty, ładnie zachowany egzemplarz. /
  cena: 160.00 zł                      

 19. - Krajobraz i życie wsi polskiej . Malarstwo od poł. XIX do poł. XX w. artystów nieżyjących / Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych / Kraków / 1953 / str. 47 il. / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Katalog wystawy grudzień-styczeń 1953-1954. Ilustracje. Niewielkie zaplamienie okładki /
  cena: 30.00 zł                      

 20. Krakowiecki Anatol - Książka o Kołymie / Veritas / Londyn / 1897 / str. 255 il. / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wspomnienia z zesłania /
  cena: 30.00 zł                      

 21. Krasiński Wincenty - Mowa Jaśnie Wielmożnego Wincentego Korwina Hrabi Krasińskiego Marszałka Seymu Królestwa Polskiego / b.w. / W-wa / 1818 / str. 4 / 20x25 cm / Bez opr. / Stan dobry / ... miana przy otwarciu posiedzenia Izby Poselskiej. Dnia 2 Kwietnia 1818 . Interesujący druk sejmowy z pierwszych obrad Sejmu Królestwa Polskiego . Otwarcie posiedzeń nastąpiło 27 marca 1818 r. Hrabia Wincenty Krasiński 1782-1858 generał napoleoński, senator, Namiestnik Królestwa Polskiego, ojciec poety Zygmunta Krasińskiego . Niewielkie zagniecenia /
  cena: 60.00 zł                      

 22. Krokiewicz Adam , Pąkcińska Maria - Praktyczna stylistyka łacińska / UW / W-wa / 1965 / str. 96 / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wpis własnościowy autorki. Poprawki tekstu naniesione ołówkiem /
  cena: 60.00 zł                      

 23. ( Lelewel Joachim ) - Legitimite de la nation Polonaise / Imprimerie de D. Briere / Rouen / 1837 / str. 12 / 11x17 cm / Bez opr. / Stan dobry / Druk publicystyczny. Tekst w j. francuskim. /
  cena: 60.00 zł                      

 24. Lytton Edward Bulwer - Ostatnie dni Pompei . Tom 1-4 / Redakcja Gazety Polskiej / W-wa / 1899 / str. 157, 160, 157, 158 / 13x17 cm / Opr.płsk. / Stan słaby / Powieść historyczna. Tomy współoprawne, podniszczona okładka, wewnątrz stan dobry. /
  cena: 50.00 zł    

 25. Mickiewicz Władysław - Pamiętniki . Tom 1-3 / Gebethner i Wolff / W-wa / 1926 - 1933 / str. 454, 441, 488 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Nierozcięte strony /
  cena: 240.00 zł                      

 26. Miązek Bonifacy - Teksty i komentarze / OPiM / Londyn / 1983 / str. 224 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Studia poezji i prozy. Recenzje. Dyskusje literackie /
  cena: 24.00 zł    

 27. Mrongowiusz Krzysztof Celestyn - Słownik niemiecko-polski . Deutsch - polnisches Handworterbuch nach Adelung und Linde bearbeitet / In der Albertische Buch- und Kunsthandlung in Commission / Gdańsk / 1832 / str. VII 712 / 19x22 cm / Opr.płsk. / Stan słaby / I wydanie. Pieczątka i wpis własnościowy z epoki - J. Lidl oraz późniejsze. Oprawa- półskórek z epoki mocno podniszczony, blok oderwany od oprawy, zagniecenia niektórych stron, brak karty V-VI wstępu. Egzemplarz wymaga konserwacji introligatorskiej. /
  cena: 170.00 zł                      

 28. Mutermilch Michał - Zarys dziejów sztuki . T. 1-2 / M. Arct / W-wa / 1908 - 1909 / str. 186 il., 228 il. / 10x13 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Dwa tomiki współoprawne. Brak t. 3. T. 1 - Sztuka starożytna i średniowieczna . T. 2 - Epoka Odrodzenia . Liczne ilustracje. Oprawa indywidualna, dawna, złocenia. /
  cena: 50.00 zł                      

 29. Ostaszewicz Kazimierz Kaz - Długie drogi Syberii / OPiM / Londyn / 1986 / str. 198 / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Zbeletryzowane wspomnienia z zesłania w 1940 r. oparte na relacjach rodzinnych /
  cena: 40.00 zł    

 30. - Ostrołęka . Mapa 1:100 000 / Kartogr. Abteilung d. Preuss. Landesaufnahme / b.m. / 1921 / str. 1 / 42x35 cm / Bez opr. / Stan dobry / Karte des westlichen Russlands - J29 Ostrołenka . Stan dobry, ślady złożenia, bez ubytków czy przetarć /
  cena: 45.00 zł                      

 31. Pawiński Adolf - Adolf Pawiński - Połabskije Sławjanie . Istoriczeskije isliedowanje / D. E. Kożanczikow / Petersburg / 1871 / str. [6] III 169 [3] 15 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Адольф Иванович Павинский .Полабские Славяне: историческое изследование. Podtytuł : Полабские Cлавяне в борьбе с немцами в VIII – XII вв. ( Połabscy Słowianie w walce z Niemcami VII-XII w.) oprawa broszurowa, wydawnicza. Stan dobry, ubytek rogu broszurowej okładki, czysty i kompletny egzemplarz. Tekst w języku rosyjskim. Jedna z najrzadziej pojawiających się monografii historycznych autora. /
  cena: 280.00 zł                      

 32. Pomian - Dowmuntt Andrzej - Powstanie Warszawskie . Zarys problematyki / Wyd. Światowego Związku Polaków z Zagranicy / Londyn / 1946 / str. 79 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Projekt okładki - Wojciech Jastrzębowski . Brak tylnej broszurowej okładki /
  cena: 40.00 zł                      

 33. - Przewodnik po dziale sztuki zdobniczej / Muzeum Narodowe w Warszawie / W-wa / 1936 / str. 50 il. tabl. XXXI , plan / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Opracowanie - Tadeusz Mańkowski i Stanisław Gebethner . Opis zbiorów, ilustracje, plan ekspozycji działu sztuki zdobniczej. Przybrudzona okładka, ślady zalania fragmentu tylnej okładki. /
  cena: 30.00 zł                      

 34. Pułaski Franciszek oprac. - Katalog Polskiego Oddziału Historycznego. Pierwsza Międzynarodowa Wystawa Strojów w Petersburgu / Tow. Akc. S. Orgelbranda Synów / W-wa / 1902 / str. [12] 135 il. / 20x29 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Katalog 419 eksponatów wystawianych na międzynarodowej wystawie w Petersburgu w Pałacu Taurydzkim. Dwujęzyczna edycja polsko - rosyjska. Eksponaty : zbroje, broń biała, broń palna, strój narodowy, polskie umundurowanie i ubiory francuskiej mody do poł. XIX w. pasy, ryngrafy, klamry, uprzęże końskie, odznaki dostojeństwa i godności, wyroby złotnicze, ordery, łyżki. Tkaniny, hafty, pasy lite: pasy wschodnie w Polsce noszone, pasy z pasiarni Radziwiłłowskiej w Nieświeżu, pasy z fabryki w Kobyłkach, pasy z fabryki Paschalisa w Lipkowie, pasy z fabryki w Korcu, pas ruski, pasy nieoznaczone polskie, pasy z fabryk francuskich, kartony i rysunki ( dotyczące polskich ubiorów i uzbrojenia. Oprawa płócienna indywidualna, bez napisów, zachowana broszurowa okładka (podklejana) /
  cena: 340.00 zł                      

 35. - Płock . Mapa WIG 1:100 000 / WIG / W-wa / 1930 / str. 1 / 47x36 cm / Bez opr. / Stan średni / Płock, pas 38 słup 29. Wojskowy Instytut Geograficzny, skala 1:100 000. Mapa odbita na arkuszu nieco ukośnie - stąd zbyt mały i nierówny górny margines, ślady zagięć od złożenia, odbitka bez przetarć i ubytków. /
  cena: 30.00 zł                      

 36. Raba Joel - Robotnicy śląscy 1850 -1870 . Praca i byt / Odnowa / Londyn / 1970 / str. 208 / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 36.00 zł                      

 37. - Rocznik instytutów religijnych i edukacyjnych w Królestwie Polskim. 1830 r. / W drukarni Kom. Rząd. Wyz. Rel. i O. Publ. / W-wa / 1830 / str. [2] 246 [10] 91 [2] / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Portret Alexandra II - litografia. Odręczna dedykacja z epoki: wydawcy - Jana Alojzego Radomińskiego dla Franciszka Ksawerego Szaniawskiego (1768 - 1830). Obszerne kompendium hierarchii kościelnej , organizacji szkolnictwa i instytutów naukowych w Królestwie Polskim. Warszawa, Województwo Krakowskie, Województwo Sandomierskie, Województwo Kaliskie, Województwo Lubelskie, Województwo Płockie, Województwo Mazowieckie, Województwo Podlaskie, Województwo Augustowskie, Z oddzielną paginacją stron (1-91): Rys ogólnego planu edukacji publicznej w Królestwie Polskim . Oprawa wydawnicza, dobrze zachowany egzemplarz. /
  cena: 360.00 zł                      

 38. Rzewuski Henryk - Pamiątki starego szlachcica litewskiego / S. Lewental / W-wa / 1877 / str. 212 / 15x20 cm / Opr.płsk. / Stan dobry / Oprawa półskórek, indywidualna z epoki, grzbiet wysuszony, ubytek jednej karty wyklejki i rogu kartki spisu treści, bez szkody dla tekstu. Wpis własnościowy - XX w. /
  cena: 170.00 zł                      

 39. Skałkowski Adam - Les Polonais en Egypte 1798 - 1801 / G. Gebethner / Kraków / 1910 / str. XCIX 485 il. / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Tekst w j. francuskim. Lekko podniszczona broszurowa okładka, wewnątrz stan b. dobry - nierozcięte strony /
  cena: 190.00 zł                      

 40. - Snopek mirry z ogrodu Getsemańskiego albo Żałosne gorzkiej męki Syna Bożego podczas Postu wielkiego na Pasyach około godzin nieszpornych po południu rozpamiętywanie. / W. Pisz / Bochnia / b.r. ok. 1850 / str. 24 / 10x16 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Gorzkie żale . Oprawa broszurowa, wydawnicza bez nadruków. /
  cena: 90.00 zł                      

 41. - Sprawa bułgarska / Tygodnik Katolicki / Grodzisk / 1862 / str. 11 / 11x18 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Przedruk z Tygodnika Katolickiego . Doniesienia z Tulczy , Stambułu , Adryanopolu ( Edirne). Estreicher XIX w. nie notuje. Podniszczona okładka /
  cena: 60.00 zł                      

 42. Słowikowski Józef oprac. - Znaczenie figur Kopernika i Kepplera w przyrodzie , nauce i technice / E. Wende i S-ka / W-wa / 1903 / str. XII 125 tabl. XVI / 23x30 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Dedykacja autora. Podniszczona broszurowa okładka, wewnątrz stan b. dobry. /
  cena: 180.00 zł                      

 43. - Wiedza . Zbiór popularnych odczytów z literatury i nauk / Nakł. Redakcji Przeglądu Tygodniowego / W-wa / 1868 - 1870 / str. 46, 19, 31, 22, 63, 31 / 15x21 cm / Opr.ppł. / Stan średni / Zbiór 6 rozpraw : Hermann Schulze - Delitzsch - Prawa i obowiązki społeczne, Johann Caspar Bluntschli - Znaczenie i postępy tegoczesnego prawa narodów, Adolf Lette - Kwestia mieszkań, Franz von Holtzendorf - Ulepszenia w społecznym i ekonomicznym położeniu kobiet, Hipolit Taine - Filozofia sztuk pięknych, Justus Liebig - O wartości pożywnej pokarmów. Dawne pieczęcie z dworskiej biblioteki - Biblioteka Czorncze ( Czorcze Polesie Wołyńskie ) Podniszczony grzbiet okładki. /
  cena: 140.00 zł                      

 44. - Wielbark Chorzele . Mapa 1:100 000 / Herausgeben von der Kartograf. Abteilung der Kgl. Preuss. Landesaufnahme / b.m. / 1913 / str. 1 / 40x34 cm / Bez opr. / Stan dobry / Karte des Deutschen Reiches ( Ausgabe fur Grenzschutzzwecke ) 200 Willenberg - Chorzele . Stan dobry ślady złożenia, odbitka bez obtarć i ubytków. /
  cena: 40.00 zł                      

 45. Wszelaki Teofil - Krótki zbiór nauki chrześcijańskiej / b.w. / Puławy / 1830 / str. 90 / 10x15 cm / Opr.brosz. / Stan średni / z przydatkiem modlitw porannych, wieczornych i nauki służenia do mszy św. Przybrudzona okładka i tytuł uzupełniony odręcznie. /
  cena: 90.00 zł                      

 46. - Wypadki Czerwcowe i działalność Komitetu Obrony Robotników / Aneks / Londyn / 1977 / str. 24 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Przedruk biuletynu wydanego w formie maszynopisu przez KOR w maju 1977r. /
  cena: 20.00 zł                      

 47. - Wystawa prac Jadwigi Simon - Pietkiewicz . Malarstwo , grafika / Sztuka / W-wa / 1954 / str. 10 il.[10] / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Katalog wystawy, ilustracje. ZPAP CBWA /
  cena: 30.00 zł                      

 48. Zarański Stanisław - Geograficzne imiona słowiańskie / UJ / Kraków / 1878 / str. X[2] 264 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / .. zestawione alfabetycznie według nazw ich niemieckich, włoskich, rumuńskich, węgierskich i tureckich, z dodaniem niektórych łotyskich i innych zagranicznych spolszczonych. Oprawa broszurowa wydawnicza, stan dobry, nierozcięte strony. /
  cena: 120.00 zł                      

 49. Zieliński Tadeusz - Kultura i rewolucja . Publicystyka z lat 1917 - 1922 / DiG / W-wa / 1999 / str. 106 il. / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 40.00 zł                      

 50. - Świtaź . Mapa WIG 1:100 000 / WIG / W-wa / 1930 / str. 1 / 47x36 cm / Bez opr. / Stan dobry / Wojskowy Instytut Geograficzny , Świtaź pas 43, słup 38 ( Polesie Wołyńskie ). Ślad zagięcia od złożenia, odbitka bez przetarć i ubytków. /
  cena: 40.00 zł