>> Strona główna Koszyk [0]
Nowe pozycje w ofercie:  50 pozycji,      1 - 50          
 1. - ( Instytut Propagandy Sztuki ) Regulamin wystaw / IPS / W-wa / 1935 / str. 8 / 11x15 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / .. zatwierdzony przez Radę IPS w dniu 27 VI 1935 /
  cena: 15.00 zł                      

 2. Anakreont z Teos - Anakreon / b.w. / W-wa / 1907 / str. 80 / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Poezje, przekład i opracowanie Kazimierz Kaszewski . Oprawa broszurowa, wydawnicza, nierozcięte strony, ładnie zachowany egzemplarz . Na stronie tytułowej - wpis własnościowy - Janina Czernatowicz ( historyk starożytnej Grecji) /
  cena: 30.00 zł                      

 3. Bailly Rosa - Vilno ville polonaise / Éditions des Amis de la Pologne / Paris / b.r. ok. 1923 / str. 20 il. / 14x21 cm / Bez opr. / Stan średni / Niewielkie naddarcia marginesów, ubytki rogów ostatnich 3 kartek. /
  cena: 40.00 zł                      

 4. Banach Andrzej i Ela - Podróż na Sycylię czyli koniec świata . Tom 1-2 / Wyd. Literackie / Kraków / 1971 / str. 290 il., 280 il. / 12x17 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry /
  cena: 48.00 zł                      

 5. Bobka Lesław - Monokl i inne opowiadania / Caldra Hause LTD / Londyn / 1983 / str. 69 il. / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Projekt okładki i rysunki - Vladek Sheybal - Skibiński /
  cena: 24.00 zł                      

 6. Boy-Zelenski Tadeusz - Flirt z Melpomeną / Biblioteka Polska / W-wa / 1920 / str. VIII 263 / 13x20 cm / Opr.karton. / Stan słaby / Felietony teatralne. Trzy interesujące ekslibrisy : Jadwigi i Lecha Niemojewskich , Jadwigi Dobrowolskiej i Maryli Pawłowskiej ( aktorki) . Okładka mocno podniszczona - brak grzbietu. Mały ślad zacieku na marginesie pierwszych 20 stron. /
  cena: 36.00 zł                      

 7. Chapman Ernest Hall - Radio usta XX wieku / TEiM / W-wa / b.r. ok. 1936 / str. 159 il. / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Seria - Biblioteka dnia dzisiejszego . Liczne ilustracje. Dodatek: Radiofonia w Polsce - Manswet Domański . Pieczątka własnościowa - Własność A. Gałeckiego . Strony obwoluty luzem /
  cena: 45.00 zł                      

 8. Cronin Archibald Joseph - Gwiazdy patrzą na nas / Wydawnictwo Polskie R. Wegner / W-wa / 1950 / str. 565 / 16x21 cm / Opr.ppł. / Stan b. dobry / Powieść, przekład Jerzy Szpecht. Projekt okładki (drzeworyt) Edward Kuczyński . Indywidualna oprawa z epoki, złocenia, zachowana przednia broszurowa okładka, efektowny egzemplarz. /
  cena: 60.00 zł                      

 9. Czerniawska Tamara , Jaroszewicz Aleksander - Rzymsko - Katolicki Cmentarz Kalwaryjski w Mińsku na Białorusi . Cz. 1-2 / Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu / W-wa / 1996 / str. 482 il., 304 il. / 16x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wykaz pochowanych i ilustracje . Cmentarze na dawnych kresach wschodnich Rzeczypospolitej . Tom 1 /
  cena: 70.00 zł                      

 10. Czyż Anna Sylwia , Gutowski Bartłomiej - Cmentarz miejski w Buczaczu / Stowarzyszenie Wspólnota Polska / W-wa / 2009 / str. 256 il / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Seria - Zabytki kultury polskiej poza granicami kraju . Sfalowanie stron z ilustracjami (papier kredowy) chyba na skutek dawnego zawilgocenia. /
  cena: 40.00 zł                      

 11. Czyżewski Tytus - Osioł i słońce w metamorfozie . Włamywacz z lepszego towarzystwa ( 1 akt 10 minut ) / Gebethner i Wolf / Kraków / 1922 / str. [2]40 / 11x16 cm / Opr.brosz. / Stan średni / I wydanie . Niewielkie ubytki broszury na grzbiecie /
  cena: 180.00 zł                      

 12. - Droga Krzyżowa / b.w. / Jerozolima / 1877 / str. 77 il. / 9x14 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Tekst w języku arabskim. Ilustracje. Wpis własnościowy - O. Norbert Golichowski Jerozolima 1894 (zakonnik i historyk 1848-1921) /
  cena: 80.00 zł                      

 13. Gojawiczyńska Pola - Ziemia Elżbiety / Wyd. Literackie / Kraków / 1954 / str. 245 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Dedykacja autorki. Projekt okładki - Jan Młodzianowski /
  cena: 60.00 zł                      

 14. Hryciuk Grzegorz - Kumityt - Polski Komitet Opiekuńczy . Lwów miasto w latach 1941 - 1944 / Adam Marszałek / Toruń / 2000 / str. 170 plan 1 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 60.00 zł                      

 15. Janin Józef - Opowieści z utraconego (k)raju / OPiM / Londyn / 1982 / str. 87 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Zbeletryzowane wspomnienia autora z Dwudziestolecia /
  cena: 36.00 zł                      

 16. Juszkiewicz Ryszard - Księga poległych i zamordowanych wychowawców i wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie / Mako / W-wa / 1992 / str. 94 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / ... w okresie I i II Wojny Światowej. /
  cena: 40.00 zł                      

 17. Kaczorowski Stefan - Cud Jasnej Góry . Szkic historyczny / Komitet Obchodu Trzystolecia USA / Londyn / 1956 / str. 189 il. / 14x22 cm / Opr.pł. / Stan dobry /
  cena: 45.00 zł                      

 18. - Kalendarz rolniczy Państwowego Banku Rolnego / Państwowy Bank Rolny / W-wa / 1928 / str. 224 il. / 12x16 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Zawiera kalendarz oraz obszerny dział informacyjny z poradami dla rolników i ogrodników. Przednia okładka podniszczona luzem, tylnej brak, wewnątrz stan dobry. Pieczątki - Państwowy Bank Rolny Oddział Główny , K. Dąbrowski /
  cena: 50.00 zł                      

 19. Kamieńska Anna - Rozmowy z profesorem Daleczko / Wyd. Łódzkie / Łódź / 1969 / str. 141 / 11x17 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan dobry / I wydanie, dedykacja autorki Rzym 1969 /
  cena: 48.00 zł                      

 20. Kossak Zofia - Nieznany kraj / Rój / W-wa / 1937 / str. 346 / 13x19 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Z przeszłości Śląska . Oprawa indywidualna dawna /
  cena: 36.00 zł                      

 21. Kostrzewski Józef - Wielkopolska w czasach przedhistorycznych / Fiszer i Majewski / Poznań / 1923 / str. [8] 345 il. / 16x22 cm / Opr.płsk. / Stan dobry / Treść: Epoka kamienna, Epoka brązowa, Epoka żelazna. Liczne ilustracje. Oprawa półskórek indywidualny z epoki, stan dobry - czysty, ładnie zachowany egzemplarz. /
  cena: 160.00 zł                      

 22. Krasiński Wincenty - Mowa Jaśnie Wielmożnego Wincentego Korwina Hrabi Krasińskiego Marszałka Seymu Królestwa Polskiego / b.w. / W-wa / 1818 / str. 4 / 20x25 cm / Bez opr. / Stan dobry / ... miana przy otwarciu posiedzenia Izby Poselskiej. Dnia 2 Kwietnia 1818 . Interesujący druk sejmowy z pierwszych obrad Sejmu Królestwa Polskiego . Otwarcie posiedzeń nastąpiło 27 marca 1818 r. Hrabia Wincenty Krasiński 1782-1858 generał napoleoński, senator, Namiestnik Królestwa Polskiego, ojciec poety Zygmunta Krasińskiego . Niewielkie zagniecenia /
  cena: 60.00 zł                      

 23. Lubomirski Jan Tadeusz - Trzy rozdziały z historyi skarbowości w Polsce 1507-1532 / UJ / Kraków / 1868 / str. [4] 104 / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Rozdziały: Urządzenie obrony 1507-1515 , Wojna za Prusy 1515-1526 , Przyłączenie Mazowsza 1526-1532. Oprawa broszurowa, wydawnicza przybrudzona z małymi ubytkami, nieznaczne ślady zalania rogu stron, strony nierozcięte. /
  cena: 140.00 zł                      

 24. Lytton Edward Bulwer - Ostatnie dni Pompei . Tom 1-4 / Redakcja Gazety Polskiej / W-wa / 1899 / str. 157, 160, 157, 158 / 13x17 cm / Opr.płsk. / Stan słaby / Powieść historyczna. Tomy współoprawne, podniszczona okładka, wewnątrz stan dobry. /
  cena: 50.00 zł                      

 25. Macieszyna Maria - Katedra Płocka / Tow. Naukowe w Płocku / Płock / 1922 / str. 31 il. / 12x16 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Druk Braci Detrychów /
  cena: 40.00 zł                      

 26. - Mapa Grossblatt 29 Olsztyn 1:100 000 / Herausgeben vom Reichsamt fur Landesaufnahme / Berlin / 1939 / str. 1 / 78x65 cm / Bez opr. / Stan dobry / Allenstein Heilsberg Sensburg /
  cena: 70.00 zł    

 27. Miązek Bonifacy - Teksty i komentarze / OPiM / Londyn / 1983 / str. 224 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Studia poezji i prozy. Recenzje. Dyskusje literackie /
  cena: 24.00 zł                      

 28. Mrongowiusz Krzysztof Celestyn - Słownik niemiecko-polski . Deutsch - polnisches Handworterbuch nach Adelung und Linde bearbeitet / In der Albertische Buch- und Kunsthandlung in Commission / Gdańsk / 1832 / str. VII 712 / 19x22 cm / Opr.płsk. / Stan słaby / I wydanie. Pieczątka i wpis własnościowy z epoki - J. Lidl oraz późniejsze. Oprawa- półskórek z epoki mocno podniszczony, blok oderwany od oprawy, zagniecenia niektórych stron, brak karty V-VI wstępu. Egzemplarz wymaga konserwacji introligatorskiej. /
  cena: 170.00 zł                      

 29. Orkan Władysław - Nad urwiskiem / M. Arct / W-wa / 1919 / str. [4] 237 [7] / 12x19 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Wydanie 2 z dodatkiem Listów ze wsi . Ładna oprawa indywidulana z epoki. Wpis własnościowy na str. tytułowej, ekslibris. /
  cena: 40.00 zł                      

 30. Ostaszewicz Kazimierz Kaz - Długie drogi Syberii / OPiM / Londyn / 1986 / str. 198 / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Zbeletryzowane wspomnienia z zesłania w 1940 r. oparte na relacjach rodzinnych /
  cena: 40.00 zł                      

 31. - Ostrołęka . Mapa 1:100 000 / Kartogr. Abteilung d. Preuss. Landesaufnahme / b.m. / 1921 / str. 1 / 42x35 cm / Bez opr. / Stan dobry / Karte des westlichen Russlands - J29 Ostrołenka . Stan dobry, ślady złożenia, bez ubytków czy przetarć /
  cena: 45.00 zł                      

 32. Paszkowski Czesław - Himalej . Opowiadanie poetyckie . Tom 3 / nakł. autora / Paryż / 1968 / str. 99 / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Dedykacja autora. Przybrudzone okładki /
  cena: 40.00 zł                      

 33. Pawiński Adolf - Adolf Pawiński - Połabskije Sławjanie . Istoriczeskije isliedowanje / D. E. Kożanczikow / Petersburg / 1871 / str. [6] III 169 [3] 15 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Адольф Иванович Павинский .Полабские Славяне: историческое изследование. Podtytuł : Полабские Cлавяне в борьбе с немцами в VIII – XII вв. ( Połabscy Słowianie w walce z Niemcami VII-XII w.) oprawa broszurowa, wydawnicza. Stan dobry, ubytek rogu broszurowej okładki, czysty i kompletny egzemplarz. Tekst w języku rosyjskim. Jedna z najrzadziej pojawiających się monografii historycznych autora. /
  cena: 280.00 zł                      

 34. - Pokaz obrazów i dzieł sztuki ze zbiorów Potockich / Muzeum Narodowe / W-wa / 1946 / str. 54 / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan średni / .. zabezpieczonych przez władze bezpieczeństwa przed wywozem za granicę. Reperowany grzbiet okładki /
  cena: 40.00 zł                      

 35. - Prace Instytutu Badania Stanu Gospodarczego Ziem Wschodnich 1927 r. z. 2-3 / b.w. / W-wa / 1927 / str. 233 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / St. Kosińska-Bartnicka - Zarys klimatu Ziem Wschodnich, T. Janikowski - Zarys stanu rolnictwa ziemi nowogródzkiej, Stanisław Orsini - Rosenberg - Zagadnienia styczne polityki gospodarczej i technologii społecznej na Ziemiach Wschodnich . Tabele , zestawienia, mapki. Przybrudzona okładka, dawne pieczątki biblioteczne. /
  cena: 36.00 zł                      

 36. Pułaski Franciszek oprac. - Katalog Polskiego Oddziału Historycznego. Pierwsza Międzynarodowa Wystawa Strojów w Petersburgu / Tow. Akc. S. Orgelbranda Synów / W-wa / 1902 / str. [12] 135 il. / 20x29 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Katalog 419 eksponatów wystawianych na międzynarodowej wystawie w Petersburgu w Pałacu Taurydzkim. Dwujęzyczna edycja polsko - rosyjska. Eksponaty : zbroje, broń biała, broń palna, strój narodowy, polskie umundurowanie i ubiory francuskiej mody do poł. XIX w. pasy, ryngrafy, klamry, uprzęże końskie, odznaki dostojeństwa i godności, wyroby złotnicze, ordery, łyżki. Tkaniny, hafty, pasy lite: pasy wschodnie w Polsce noszone, pasy z pasiarni Radziwiłłowskiej w Nieświeżu, pasy z fabryki w Kobyłkach, pasy z fabryki Paschalisa w Lipkowie, pasy z fabryki w Korcu, pas ruski, pasy nieoznaczone polskie, pasy z fabryk francuskich, kartony i rysunki ( dotyczące polskich ubiorów i uzbrojenia. Oprawa płócienna indywidualna, bez napisów, zachowana broszurowa okładka (podklejana) /
  cena: 340.00 zł                      

 37. - Płock . Mapa WIG 1:100 000 / WIG / W-wa / 1930 / str. 1 / 47x36 cm / Bez opr. / Stan średni / Płock, pas 38 słup 29. Wojskowy Instytut Geograficzny, skala 1:100 000. Mapa odbita na arkuszu nieco ukośnie - stąd zbyt mały i nierówny górny margines, ślady zagięć od złożenia, odbitka bez przetarć i ubytków. /
  cena: 30.00 zł                      

 38. - Rocznik instytutów religijnych i edukacyjnych w Królestwie Polskim. 1830 r. / W drukarni Kom. Rząd. Wyz. Rel. i O. Publ. / W-wa / 1830 / str. [2] 246 [10] 91 [2] / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Portret Alexandra II - litografia. Odręczna dedykacja z epoki: wydawcy - Jana Alojzego Radomińskiego dla Franciszka Ksawerego Szaniawskiego (1768 - 1830). Obszerne kompendium hierarchii kościelnej , organizacji szkolnictwa i instytutów naukowych w Królestwie Polskim. Warszawa, Województwo Krakowskie, Województwo Sandomierskie, Województwo Kaliskie, Województwo Lubelskie, Województwo Płockie, Województwo Mazowieckie, Województwo Podlaskie, Województwo Augustowskie, Z oddzielną paginacją stron (1-91): Rys ogólnego planu edukacji publicznej w Królestwie Polskim . Oprawa wydawnicza, dobrze zachowany egzemplarz. /
  cena: 360.00 zł                      

 39. Roździeński Walenty - Officina Ferraria abo huta y warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego 1612 / Instytut Śląski / Katowice / 1948 / str. XXVI 109 / 16x22 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Z unikatu Biblioteki Kapitulnej w Gnieźnie wydał i opracował Roman Pollak . Ilustracje, mapka. Okładka i blok luźne - pozycja do oprawy /
  cena: 40.00 zł                      

 40. Rzewuski Henryk - Pamiątki starego szlachcica litewskiego / S. Lewental / W-wa / 1877 / str. 212 / 15x20 cm / Opr.płsk. / Stan dobry / Oprawa półskórek, indywidualna z epoki, grzbiet wysuszony, ubytek jednej karty wyklejki i rogu kartki spisu treści, bez szkody dla tekstu. Wpis własnościowy - XX w. /
  cena: 170.00 zł                      

 41. Skarbek Fryderyk - Pisma pomniejsze . Tom. 1-2 / SGH / W-wa / 1937 / str. 525, 408 / 15x21 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Tom 1 - Pisma ekonomiczne, tom 2 - Pisma społeczne . Bardzo ładnie zachowany egzemplarz. Oprawa indywidulana z epoki. W tomie 2 wycięty róg strony przedtytułowej. /
  cena: 120.00 zł                      

 42. Sokol Cesar - Giovanni Battista Piranesi / Jacques Povolozky / Paris / 1927 / str. [12]il.24 / 22x28 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Tekst w j, francuskim. Wydano 800 egz. numerowanych, oferowany ma numer 452. Podniszczona broszurowa okładka /
  cena: 40.00 zł                      

 43. Tegner Izajasz - Frytjof saga skandynawska Izajasza Tegnera / nakł. tłumacza / W-wa / 1859 / str. [6]XII 194 [2] / 15x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Przekład i wstęp Józef Grajnert . Ilustracje (drzeworyty) Henryk Pillati .Pękniety blok, tylna okładka z ubytkami, ślad zalania 2 ostatnich kart. /
  cena: 190.00 zł                      

 44. Villela de Aldana Juan - Wyprawa na Węgry Bernarda Aldany jenerała Kawalerii hiszpańskiej w latach 1548 - 1556 / Przegląd Polski / Kraków / 1881 / str. 162 / 15x22 cm / Opr.ppł. / Stan średni / Przekład i oprac. Feliks Różański . Oprawa indywidulana z epoki, bez złoceń - lekko podniszczona . Sucha pieczęć heraldyczna inicjały W. K. ( Walerian Kalinka ? ) /
  cena: 180.00 zł                      

 45. Weyssenhoff Józef - Unia . Powieść litewska / Księgarnia A. Gmachowskiego / Częstochowa / 1925 / str. [4]375 / 13x18 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Ładna oprawa indywidualna z epoki. Wpis własnościowy na str. tytułowej /
  cena: 40.00 zł                      

 46. - Wielbark Chorzele . Mapa 1:100 000 / Herausgeben von der Kartograf. Abteilung der Kgl. Preuss. Landesaufnahme / b.m. / 1913 / str. 1 / 40x34 cm / Bez opr. / Stan dobry / Karte des Deutschen Reiches ( Ausgabe fur Grenzschutzzwecke ) 200 Willenberg - Chorzele . Stan dobry ślady złożenia, odbitka bez obtarć i ubytków. /
  cena: 40.00 zł                      

 47. Winkler Karol oprac. - Nowy niemiecko polski dykcyonarz . Tom 2 / w drukarni J. C. Mci. XX Trynitarzów / Lublin / 1804 / str. 356 / 11x17 cm / Opr.płsk. / Stan dobry / .. w którym nie tylko znaczenie wszelkich nayświeższych języka niemieckiego wyrazów, ale téż onych grammatyczny podział, nazwisko, gatunek, rodzay, forma nieregularnych słów, odmienne od swego początku czasy, nayjaśniéj są wyłożone, tudzież przy końcu nowy słownik imion własnych miast i ludzi jest dołączony. Tom 2 ( z trzech) tomy wydawane były osobno w 1801, 1804 i 1806 r. Wpis własnościowy Teofil Wszelaki (1784 -1855) - Przeor Klasztoru Dominikanów w Lublinie. Oprawa półskórek z epoki, ładnie zachowany egz. /
  cena: 360.00 zł                      

 48. Zarański Stanisław - Geograficzne imiona słowiańskie / UJ / Kraków / 1878 / str. X[2] 264 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / .. zestawione alfabetycznie według nazw ich niemieckich, włoskich, rumuńskich, węgierskich i tureckich, z dodaniem niektórych łotyskich i innych zagranicznych spolszczonych. Oprawa broszurowa wydawnicza, stan dobry, nierozcięte strony. /
  cena: 120.00 zł                      

 49. ( Śniadecki Jan ) - Listy Jana Śniadeckiego w sprawach publicznych od roku 1788 do 1830 pisane / J. K. Żupański / Poznań / 1878 / str. VII 206 / 15x24 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Z autografów. Wstęp i opracowanie Józef Ignacy Kraszewski . Brak przedniej broszurowej okładki, strona tytułowa luzem - postrzępiona, mała, dawna pieczątka biblioteczna. Strony nierozcięte /
  cena: 70.00 zł                      

 50. - Świtaź . Mapa WIG 1:100 000 / WIG / W-wa / 1930 / str. 1 / 47x36 cm / Bez opr. / Stan dobry / Wojskowy Instytut Geograficzny , Świtaź pas 43, słup 38 ( Polesie Wołyńskie ). Ślad zagięcia od złożenia, odbitka bez przetarć i ubytków. /
  cena: 40.00 zł