>> Strona główna Koszyk [0]
Nowe pozycje w ofercie:  50 pozycji,      1 - 50          
 1. Jasiński Jan Tomasz Seweryn oprac. - Pojedynek - Dramma we trzech aktach z francuskiego PP . Lockroy ( Józef F . Simon ) i Edmunda Badon tłumaczona / nakładem wydawcy w Drukarni Jana Wróblewskiego / W-wa / 1838 / str. 77[1] / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Brak 2 kart 71-74.Oprawa broszurowa, wydawnicza bez napisów, stan dobry, podklejona strona tytułowa. Pieczątka z epoki - Józef Rusiecki z Trojanki (kolekcjoner, bibliofil i wydawca źródeł, właściciel rezydencji i majątku Trojanka na Podolu). Rzadkość bibliograficzna - tekst znany z t. 1 Prac dramatycznych Jasińskiego L. Merzbach Warszawa 1838. Oferowany egz. jest nadbitką ze zmienioną stroną tytułową. Estreicher nie notuje. /
  cena: 160.00 zł                      

 2. - ( Zachęta ) Wystawa rzeźb Olgi Niewskiej luty 1923 / b.w. / W-wa / 1923 / str. [4] / 13x19 cm / Bez opr. / Stan dobry / Czterostronnicowy Katalog wystawy w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Spis 17 prac i reprodukcje 2 wystawianych. /
  cena: 20.00 zł    

 3. Adamczyk Mieczysłąw , Notkowski Andrzej red. - Życie społeczno - kulturalne ośrodków lokalnych ziem polskich w dobie popowstaniowej 1864 - 1914 / WSP w Kielcach / Kielce / 1993 / str. 349 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Praca zbiorowa. Materiały konferencji naukowej. Niektóre omawiane miejscowości : Sochaczew , Sandomierz , Piotrków Trybunalski , Tomaszów Mazowiecki , Kielce , Krajna , Lwów , Zagłębie Dąbrowskie , Płock , Radom , Bukowina . Druk maszynowy nakład 325 egz. /
  cena: 60.00 zł                      

 4. Andrzejewski Jerzy - Miazga / Polonia / Londyn / 1981 / str. 407 / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 36.00 zł                      

 5. Bacewicz Jan - Ulicami i uliczkami Suwałk / Mirosław Basiewicz / Suwałki / 2008 / str. 184 il. / 16x23 cm / Opr.karton. / Stan dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 6. Biernacka Maria - Wsie drobnoszlacheckie na Mazowszu i Podlasiu . Tradycje historyczne a współczesne przemiany / Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Wrocław / 1966 / str. 258 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / IHKM PAN . Liczne ilustracje, mapka /
  cena: 70.00 zł                      

 7. Bogdalski Czesław - Szkice z dziejów Humanizmu w XV stuleciu / W. L. Anczyc i Spółka / Kraków / 1909 / str. IX [3] 158 / 14x21 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Oprawa płócienna, wydawnicza, niesygnowana. Złocenia okładki ( Secesja ) oraz trójstronnie bloku kart i wyklejek. Treść : Odrodzenie we Włoszech, Odrodzenie w Polsce, Szymon z Lipnicy i Kalimach /
  cena: 140.00 zł                      

 8. Bohusz - Szyszko Zygmunt - Czerwony Sfinks / PFK / Londyn / 1993 / str. 267 / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Uzupełnienie do wspomnień gen. Andersa /
  cena: 40.00 zł                      

 9. Chamerska Halina - Drobna szlachta w Królestwie Polskim 1832 - 1864 / PWN / W-wa / 1974 / str. 158 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Dedykacja autorki /
  cena: 90.00 zł                      

 10. Chwistek Leon - Akwarele . Katalog / Muzeum Śłąskie / Katowice / 2006 / str. 39 il. / 21x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Katalog wystawy. Wielobarwne reprodukcje prac /
  cena: 24.00 zł                      

 11. Dickens Karol - Klub Pickwicka . Tom 1-2 / Lector - Polonia / Lwów / 1925 / str. 375 il., 289 il. / 14x20 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Seria - Karola Dickensa powieści wybrane. Skromna oprawa indywidualna z epoki. Dawne pieczątki i wpis własnościowy - Leonard Sempoliński ( wybitny warszawski fotografik) /
  cena: 120.00 zł                      

 12. Dmowski Roman - Polityka polska i odbudowanie państwa . Tom 1-2 / b.w. / Hanower / 1947 / str. 258, 168 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Wyd. 3 , niewielki ślad zalania krawędzi tomu 2 , podklejenie rozdarcia paru pierwszych kart tomu 2. /
  cena: 20.00 zł                      

 13. Dąbrowski Witold - Portret trumienny / Czytelnik / W-wa / 1982 / str. 129 / 13x20 cm / Opr.karton. / Stan dobry / Poezje. I wydanie. Z teki pośmiertnej wyboru dokonał Andrzej Mandalian /
  cena: 27.00 zł                      

 14. Fast Howard - Król jest nagi / Instytut Literacki / Paryż / 1958 / str. 167 / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Biblioteka kultury tom XXXII . Blok luźny, brak grzbietu i tylnej okładki, część kart pofalowana. Pozycja do oprawy. /
  cena: 15.00 zł                      

 15. Frenkiel Tadeusz - Mieczysław Frenkiel / F. Hoesick / W-wa / 1939 / str. 217 il. / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Biografia słynnego aktora. Blok luźny, oprawa broszurowa luzem od innej pozycji (T. Ulanowski - Bank Chrystusa) prawdopodobnie w 39r. nie zdążono wykonać oprawy do oferowanego egzemplarza. /
  cena: 45.00 zł                      

 16. - Gmach polskiej YMCA w Krakowie / b.w. / Kraków / b.r. ok. 1926 / str. 10 il. / 20x26 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Na okładce - Widok zewnętrzny . A co wewnątrz ?Ilustracje - szkice i rzuty kondygnacji. Opis i dodatkowo skład Rady Zarządzającej Krakowskiego Gniazda YMCA . Podklejone rozdarcia marginesu. /
  cena: 45.00 zł                      

 17. Grabski Władysław Jan - Trzy wieńce / Tow. Przyjaciół Książki / Paryż / 1926 / str. 59 [5] / 12x15 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Poezje, druk bibliofilski. Egz. nienumerowany, bez dodatkowych ilustracji /
  cena: 60.00 zł                      

 18. Handel Jakób - Dzieje językoznawstwa / Filomata / Lwów / 1935 / str. XXVI 266 il. / 12x20 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Prywatny ekslibris - pieczątka, podkreślenia ołówkiem w tekście /
  cena: 60.00 zł                      

 19. Handelsman Marceli - Francja - Polska 1795 - 1845 . Studia nad dziejami myśli politycznej / Gebethner i Wolff / W-wa / 1926 / str. 307 / 15x20 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Rozwój narodowości nowoczesnej tom II. Oprawa dawna, indywidualna - złocenia, zachowana przednia, broszurowa okładka /
  cena: 120.00 zł                      

 20. Herbert Zbigniew - Arkusz / Krąg / W-wa / 1984 / str. 26 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wydanie podziemne, druk maszynowy /
  cena: 30.00 zł                      

 21. Hillman James - Kod duszy . Re-wizja psychologii . Siła charakteru . Uzdrawiające fikcje . Tomów 4 / Laurum / W-wa / 2014 - 2017 / str. 480, 519, 375, 249 / 16x24 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry /
  cena: 140.00 zł                      

 22. Horn Maurycy - Skutki ekonomiczne najazdów tatarskich z lat 1605 - 1633 na Ruś Czerwoną / Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Wrocław / 1964 / str. 233 / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Lekko przybrudzona okładka, dawna pieczątka własnościowa /
  cena: 60.00 zł                      

 23. Kleczyński Józef - Propinacya i szynkarstwo / nakł. autora / Kraków / 1888 / str. 32 / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Józef Kleczyński – polski statystyk, demograf, prawnik, publicysta, i nauczyciel akademicki. Profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Akademii Umiejętności w Krakowie. Pionier polskiej demografii i statystyki historycznej, komisarz rządowy na województwo krakowskie w czasie powstania styczniowego. (Wikipedia). Oprawa broszurowa, wydawnicza. Stan dobry - dziurki i postrzępienia marginesów broszurowej okładki. Osobne odbicie z Przeglądu Polskiego /
  cena: 60.00 zł                      

 24. Kubala Ludwik - Szkice historyczne . Serya druga / Gebethner i Wolff / W-wa / 1901 / str. 316 il. / 14x21 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Proces Radziejowskiego , Pierwsze Liberum Veto , Krwawe swaty , Czarna śmierć , Wyprawa Żwaniecka , Mieszczanin polski w XVII w. Oprawa dawna indywidualna, bez napisów. Punktowe uszkodzenie na grzbiecie. /
  cena: 60.00 zł                      

 25. Kucharzewski Jan - Od białego do czerwonego Caratu / Veritas / Londyn / 1958 / str. 485 / 13x19 cm / Opr.pł. / Stan dobry / II wydanie skrócone, opracowane przez autora. Prywatna pieczątka ekslibris /
  cena: 30.00 zł                      

 26. Kukawski Lesław - Barwa i broń kawalerii polskiej 1914 - 1947 / Muzeum Okręgowe w Rzeszowie / Rzeszów / 1988 / str. 65 il. / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Komentarz do wystawy Kawaleria polska 1914-1947. Pozycja niskonakładowa, druk maszynowy /
  cena: 30.00 zł    

 27. - autorzy / Lewy Nurt . 1966 - 1968 Z. 1-2 / CK PPS w Londynie / Londyn / 1966 - 1968 / str. 139 il., 158 il. / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Zbiór rozpraw i artykułów pod red. dr. Józefa Żmigrodzkego . Autorzy m.in. : Benedykt Heydenkorn , Alfred Urbański , Wiktor Romanow - Głowacki , Jan Kleszcz , Marian Kukiel , Wiktor Sukiennicki , Helena Heinsdorf , Zygmunt Nagórski , Wacław Zagórski , Gustaw Herling - Grudziński , Bronisław Przyłuski /
  cena: 70.00 zł                      

 28. LLosa Mario Vargas - Gawędziarz / Znak / Kraków / 2009 / str. 250 / 14x21 cm / Opr.karton. / Stan dobry /
  cena: 60.00 zł                      

 29. Mackiewicz Józef - Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy / Kontra / Londyn / 1975 / str. 314 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Stan więcej niż dobry, egz. nieczytany. I wydanie /
  cena: 70.00 zł                      

 30. Makuszyński Kornel - Słońce w herbie . Powieść / Gubrynowicz i Syn / Lwów / 1918 / str. 505 / 12x19 cm / Opr.pł. / Stan słaby / I wydanie . Oprawa płócienna z epoki przybrudzona, grzbiet luzem. Wewnątrz stan dobry - przybrudzenia niektórych stron, dawny wpis własnościowy na stronie tytułowej. /
  cena: 60.00 zł                      

 31. Miłosz Czesław - Wiersze / OPiM / Londyn / 1967 / str. 340 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Wczesny, emigracyjny wybór poezji Miłosza. Projekt okładki i wyklejek Jan Le Witt . Okładki i grzbiet przybrudzone, wewnątrz stan dobry. /
  cena: 60.00 zł                      

 32. Miłosz Czesław oprac. - autorzy / Kultura masowa / Instytut Literacki / Paryż / 1959 / str. 145 / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Przybrudzenia okładki, ubytki na grzbiecie, wewnątrz stan dobry. Seria Dokumenty , Biblioteka Kultury tom XLI . Prywatna pieczątka, ekslibris /
  cena: 15.00 zł                      

 33. - Opis wykonania modelu s/s Cieszyn i Śląsk / Wyd. Ligi Morskiej i Kolonialnej / W-wa / 1938 / str. 14 il. / 13x17 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Modelarstwo . Opis był załącznikiem do zestawu części statków. /
  cena: 30.00 zł                      

 34. - Pamiątka wystawy akwarel Anny Romerowej 27 stycznia - 15 lutego 1923 r. / Wł. Łazarski / W-wa / 1923 / str. [10] il. tabl. [8] / 16x19 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Katalog wystawy w Pałacu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Ilustracje. Lekko przybrudzona okładka /
  cena: 60.00 zł    

 35. Piskorski Zygmunt - Budowa podtorza kolejowego / Wydawnictwa Komunikacyjne / W-wa / 1952 / str. 352 il. / 17x24 cm / Opr.pł. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje, przekroje, tabele. Oprawa płócienna, indywidualna - perfekcyjnie wykonana. stan bardzo dobry. /
  cena: 60.00 zł                      

 36. Pluciński Mieczysław - Budowa kajaków . Kajak żaglowy P7 / Główna Księgarnia Wojskowa / W-wa / 1937 / str. 26[2] plany17 / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Rozerwana i postrzępiona okładka. Wewnątrz stan bardzo dobry - komplet 27 rysunków na 17 rozkładanych arkuszach /
  cena: 80.00 zł                      

 37. Przybylski Ryszard - Cień jaskółki . Esej o myślach Chopina / Znak / Kraków / 2009 / str. 355 / 15x21 cm / Opr.karton. / Stan dobry /
  cena: 60.00 zł                      

 38. - Roczniki Humanistyczne , 1964 r. z.2 / Tow. Naukowe KUL / Lublin / 1964 / str. 229 mapki / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / W treści m.in. Stanisław Litak - Formowanie sieci parafialnej w Łukowskiem do końca XVI wieku (z mapkami) , Józef Szymański - Wczesnośredniowieczne kanonickie środowisko zawichojsko- sandomierskie /
  cena: 30.00 zł                      

 39. Rogoszówna Zofia - Pisklęta . Nowele / Spółka Nakładowa Książka / Kraków / b.r. ok. 1909 / str. 137 / 13x20 cm / Opr.płsk. / Stan dobry / Autograf autorki. Oprawa indywidualna z epoki - ładny półskórek, złocenia. Dawna pieczątka własnościowa - Stanisław Żabiński /
  cena: 70.00 zł                      

 40. Romaniuk Marian P. - Życie , twórczość i posługa Prymasa Tysiąclecia . Tom 1-4 / PAX / W-wa / 1994 - 2002 / str. 832 il., 918 il., 893 il., 951 il. / 17x24 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Biografia Kardynała Stefana Wyszyńskiego /
  cena: 260.00 zł                      

 41. Sierocka Krystyna - Polonia radziecka 1917 - 1939 / PIW / W-wa / 1968 / str. 288 / 16x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 42. Sowiński Mieczysław - Najprostsze modele żaglowe / Wyd. Ligi Morskiej i Kolonialnej / W-wa / 1937 / str. 127 il. / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Modelarstwo . Liczne ilustracje /
  cena: 120.00 zł                      

 43. Stegner Tadeusz - Pastorzy Królestwa Polskiego na studiach teologicznych w Dorpacie w XIX wieku / Semper / W-wa / 1993 / str. 24 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 20.00 zł                      

 44. Stypułkowski Zbigniew - Zaproszenie do Moskwy . Tom 1-2 / Odnowa / Londyn / 1977 / str. 249, 239 il. / 14x22 cm / Opr.pł. / Stan b. dobry /
  cena: 40.00 zł                      

 45. Szostakowicz Dymitr - Świadectwo . Wspomnienia Dymitra Szostakowicza tak jak zostały opowiedziane Solomonowi Wołkowowi i w opracowaniu tegoż. / Nowa / W-wa / 1989 / str. 229 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wydanie Drugiego obiegu, druk maszynowy na niektórych stronach blady /
  cena: 60.00 zł                      

 46. Szwankowska Hanna red. - Powstanie 1794 roku . Dzieje i tradycja / Typografika / W-wa / 1996 / str. 359 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie . Studia i szkice na dwustulecie . Autorzy: Stanisław Herbst , Marian Chudzyński , Janusz Szczepański , Wiesław Majewski , Władysław Zajewski , Paweł Fijałkowski , Bartłomiej Szyndler , Grażyna Baltruszajtys , Zbigniew Góralski , Tomasz Józef Buczkowski , Irena Łossowska , Andrzej Woltanowski , Janusz Polaczek , Krystyna Żmuda-Liszewska , Jolanta Niklewska , Marian Marek Drozdowski , Leszek Marek Krzesniak /
  cena: 30.00 zł                      

 47. Tarczyński Marek red. - autorzy / Bitwa Warszawska 13 - 28 VIII 1920 . Dokumenty operacyjne . Tom 1-2 / Oficyna Wydawnicza Rytm / W-wa / 1995 - 1996 / str. 562, 935 il. / 18x25 cm / Opr.karton. / Stan dobry /
  cena: 80.00 zł                      

 48. Wat Aleksander - Pisma wybrane . Tom 1-3 / Polonia / Londyn / 1985 - 1988 / str. 241, 225, 223 / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / T. 1 - Świat na haku i pod kluczem . Eseje , T. 2 - Dziennik bez samogłosek , T. 3 - Ucieczka Lotha . Proza . Opracowanie - Krzysztof Rutkowski /
  cena: 80.00 zł                      

 49. Wierzyński Kazimierz - Czarny polonez / Instytut Literacki / Paryż / 1968 / str. 38 / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / I wydanie słynnego tomiku poezji /
  cena: 60.00 zł                      

 50. Witos Wincenty - Moje wspomnienia . Tom 3 / Instytut Literacki / Paryż / 1965 / str. 527 / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Biblioteka Kultury tom XCIX . Tom trzeci obejmuje lata 1922 - 1939. Zaplamienia okładki, wewnątrz stan dobry /
  cena: 45.00 zł