>> Strona główna Koszyk [0]
Nowe pozycje w ofercie:  50 pozycji,      1 - 50          
 1. Baczko Bronisław - Comment sortir de la Terreur . Thermidor et la Revolution / Gallimard / Paryż / 1989 / str. 353 / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / tekst w j. francuskim. Dedykacja autora /
  cena: 60.00 zł                      

 2. Baranowski Bohdan - Polska karczma , restauracja , kawiarnia / Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Wrocław / 1979 / str. 137 il.[99] / 21x19 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 40.00 zł                      

 3. Baranowski Bohdan - Polskie młynarstwo / Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Wrocław / 1977 / str. 144 il.[99] / 21x19 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 36.00 zł                      

 4. Bardecki Marian - Wspomnienia / nakł. autora / W-wa / 2004 / str. 82 mapa 1 il.[7] / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Wspomnienia okupacji Lwowa i terenów wschodnich oraz dalsze losy autora . Ilustracje, mapka - plan Lwowa. Pozycja niskonakładowa /
  cena: 60.00 zł                      

 5. Broniewski Władysław - Wybór poezji 1925 - 1944 / W drodze / Jerozolima / 1944 / str. 129 / 14x19 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Postrzępiona okładka luzem, brak tylnej i strony spisu treści. /
  cena: 40.00 zł                      

 6. Chrościcki Leon - Fajans . Znaki wytwórni europejskich / KAW / W-wa / 1989 / str. 378 il. / 19x18 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry /
  cena: 40.00 zł                      

 7. Eckert Edward oprac. - Eksperyment . Polscy oficerowie w Afryce Zachodniej w latach 1941 - 1943 / Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego / Londyn / 1988 / str. 118 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Materiały, dokumenty, źródła, archiwalia z.4 Druk maszynowy /
  cena: 40.00 zł                      

 8. Fejcher - Akhtar Katarzyna oprac. - O Leopoldzie Kielanowskim wspomnienia - szkice teatralne , dokumenty / Związek Artystów Scen Polskich za Granicą / Londyn / 1994 / str. 165 il. / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Ilustracje. Dedykacja redaktorki. Pieczątki - Z księgozbioru Jerzego Timoszewicza /
  cena: 45.00 zł                      

 9. Feldmanowski Hieronim oprac. - Pieśni ilirskie / J. K. Żupański / Poznań / 1861 / str. [2]XI[3]173[3] / 11x17 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Antologia poezji w edycji dwujęzycznej: serbsko-chorwackiej i przekład polski Feldmanowskiego. Postrzępiona broszurowa okładka - podklejana, wewnątrz stan b.dobry - nierozcięte strony /
  cena: 140.00 zł                      

 10. Fuiński Zbigniew - Uwagi o cieszyńskim rusznikarstwie / Komisja Opieki nad Zabytkami Politechnika Śląska / Glliwice / 1985 / str. 51 il.[7] / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Liczne ilustracje, pozycja niskonakładowa /
  cena: 80.00 zł                      

 11. Garliński Józef - Matki i żony / Gryf Publications Ltd / Londyn / 1962 / str. 197 il. / 13x19 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Zbeletryzowane wspomnienia z czasów okupacji /
  cena: 30.00 zł                      

 12. - Generał Kazimierz Sosnkowski w stulecie urodzin / 7 Pułk Ułanów Lubelskich / Londyn / 1986 / str. 62 il. / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 24.00 zł                      

 13. Ginsber Allen - Utwory poetyckie / Wyd. Literackie / Kraków / 1984 / str. 237 / 17x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry /
  cena: 80.00 zł                      

 14. Gądzikiewicz Witold - Strój górali podhalańskich pod względem higjenicznym / Gebethner i Wolff / W-wa / 1926 / str. 38 il. / 15x23 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 90.00 zł      - pozycja zarezerwowana do 2020-08-19

 15. Herling Grudziński Gustaw - Podróż do Burmy . Dziennik / Puls / Londyn / 1983 / str. 69 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 45.00 zł                      

 16. - Katalog wystawy pamiątek 7 Pułku Ułanów Lubelskich im. gen K. Sosnkowskiego / Ognisko Polskie / Londyn / 1969 / str. 16 il. / 15x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 40.00 zł      - pozycja zarezerwowana do 2020-08-18

 17. - Katalog zbiorów Ludwika Gocla . Powstanie Listopadowe i Wielka Emigracja . Tom 3 Pamiątki historyczne medale medaliony / Muzeum Historyczne m.st. Warszawy / W-wa / 1978 / str. 124 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Ilustrowany katalog - 241 pozycji /
  cena: 45.00 zł                      

 18. - Kobiety żołnierze Armii Krajowej w obozie Oberlangen 1944/45 / Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego / Londyn / 1985 / str. 56 il. / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Materiały, dokumenty, źródła, archiwalia z.1 Druk maszynowy. Lista kobiet jeńców wojennych. Przybrudzenie okładki /
  cena: 30.00 zł                      

 19. Kostecki Brunon ( Kostek Biernacki Wacław ) - Na ulicach Warszawy . Opowiadań o bojówce część druga / Wydawnictwo Życie / Kraków / b.r ok 1910 / str. 117, 64 / 12x19 cm / Opr.ppł. / Stan średni / Współoprawne z S. Jesień ( S Minkowicz )- Bojowiec Kraków 1910. Ekslibris i pieczątki własnościowe - Biblioteka Zofii i Jędrzeja Moraczewskiego Oprawa indywidualna, dawna. Brak grzbietu /
  cena: 120.00 zł                      

 20. Kroński Tadeusz oprac. - Hegel / Wiedza Powszechna / W-wa / 1962 / str. 185 / 11x20 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan średni / Seria Myśli i ludzie . Monografia i wybór tekstów. Obtarcia obwoluty /
  cena: 15.00 zł                      

 21. - Kultura 1955 nr. 1-2 / Instytut Literacki / Paryż / 1955 / str. 240 / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / W numerze m.in. : Andrzej Panufnik - Życie muzyczne w dzisiejszej Polsce , Jerzy Stempowski - Dziennik podróży do Westfalii , Andrzej Bobkowski - Zachód nareszcie wyzwala , Czesław Miłosz - Dolina Issy cz. I (pierwodruk) , Włodzimierz Bączkowski - Uwagi o Kaukazie /
  cena: 50.00 zł                      

 22. Kunzek August - Wiadomości z fizyki, chemii i mechaniki dla użytku gospodarzy wiejskich / Drukarnia Zakładu Narodowego Ossolińskich / Lwów / 1849 / str. 90[2] / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / August Kunzek (1797-1865) - znany fizyk niemieckiego pochodzenia, wykładowca oraz rektor (1833-1834) Uniwersytetu Lwowskiego, członek galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego. Oprawa wydawnicza /
  cena: 140.00 zł                      

 23. - Kwartalnik Naukowy wydawany w połączeniu prac miłośników umiejętności 1836 T. IV z.II / b.w. / Kraków / 1836 / str. 187-398 / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Oprawa wydawnicza - postrzępiona na marginesach, luzem, zupełny brak na grzbiecie. Blok luźny, wewnątrz stan dobry - nierozcięte strony, zakwaszenia kart na marginesach - pozycja do oprawy. Treść: Józef Kremer - Rys filozoficzny umiejętności , Antoni Zygmunt Helcel - Wyjątki z rozprawy o postępach prawodawstwa karnego . Franciszek Siarczyński - Rys obyczajów za panowania Zygmunta III . Lesław Łukaszewicz - Rys dziejów piśmiennictwa polskiego /
  cena: 140.00 zł                      

 24. Littell Jonathan - Łaskawe / Wyd. Literackie / Kraków / 2008 / str. 1036 / 15x21 cm / Opr.karton. / Stan dobry / Powieść /
  cena: 30.00 zł                      

 25. Mańkowski Tadeusz - Polskie tkaniny i hafty XVI - XVIII w. / Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Wrocław / 1954 / str. X164il.[110] / cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Prywatna pieczątka własnościowa /
  cena: 60.00 zł                      

 26. Maria-Alicja Niepokalanka - Apostoł Polesia / Nakładem Seminarium Zagranicznego / Potulice / 1938 / str. 32 / 10x13 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Andrzej Bobola . Pisane na Wołyniu w 1938 r. /
  cena: 30.00 zł                      

 27. Mill John Stuart - System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej . Tom 1-2 / PWN / W-wa / 1962 / str. 748, 731 / 13x19 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Przekład Czesław Znamierowski , wstęp Klemens Szaniawski . BKF /
  cena: 90.00 zł                      

 28. Młotek Mieczysław oprac. - Gwara lwowska w pierwszym półwieczu XX wieku / Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego / Londyn / 1989 / str. 77 il. / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Materiały, dokumenty, źródła, archiwalia z.5. Szkic biograficzny, słownik, ilustracje. /
  cena: 30.00 zł                      

 29. Naruszewicz Adam - Satyry i bajki / b.w. / Połock / b.r. ok. 1800 / str. 80 / 12x20 cm / Opr.pł. / Stan średni / Pieczęć heraldyczna - Z biblioteki Feliksa Maruszewskiego (nauczyciel w Krożach , poeta, piewca romantyzmu, autor rozprawy o reformie włościańskiej) Brak strony tytułowej. Wg. Estreichera rok wydania ok. 1800, znane egz. biblioteczne bez str. tytułowych. Jeden egz. w BN ze stroną tytułową 1815 na innym późniejszym papierze. Oprawa indywidualna z epoki, brak śladu usunięcia strony tyt. /
  cena: 360.00 zł                      

 30. Norwid Cyprian Kamil - Autoportret / Ignis / W-wa / 1922 / str. 150[4] / 12x16 cm / Opr.ppł. / Stan średni / Oprac. Roman Zrębowicz . Oprawa indywidualna, z epoki - podniszczona, wew. stan dobry /
  cena: 24.00 zł                      

 31. Nowakowski Marek - Raport o stanie wojennym II / Instytut Literacki / Paryź / 1983 / str. 95 / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Biblioteka Kultury T. 373 . Zarysowanie okładki /
  cena: 30.00 zł                      

 32. Presiowski Idzi - Wypisy greckie dla uczącej się młodzieży ułożone / w Drukarni A. Gałęzowskiego i Komp. / W-wa / 1832 / str. 110, [2], 85, [3] / 13x20 cm / Opr.pł. / Stan średni / Treść:Ćwiczenia gramatyczne-Pierwsza, druga, trzecia deklinacja. Przykłady trzech deklinacji Przymiotniki. Słowa foremne. Słowa skracane. Słowa nieforemne tudzież słowa ułomne. Wypisy: Bajki Ezopa. Powieści mitologiczne. Życie Aleksandra Wielkiego. Herkules na rozstajnej drodze Objaśnienia. Słownik grecko-polski. Nieaktualne, dawne pieczęcie na stronie tytułowej /
  cena: 150.00 zł                      

 33. Rościszewski Emeryk - Symbolika odznak kawalerii polskiej 1914 - 1939UW / UW / W-wa / 1985 / str. 107 il. / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Materiały Studenckiego Koła Historyków . Druk maszynowy, ilustracje. Pozycja niskonakładowa. Nierozcięte strony. /
  cena: 60.00 zł                      

 34. Rybicki Leszek - Koniu mój koniu . Kasydy / Przegląd Kawalerii / Londyn / 1982 / str. 16 / 18x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Przybrudzona okładka /
  cena: 45.00 zł    

 35. - Sport - tygodnik ilustrowany 1901 r. nr.15 / b.w. / W-wa / 1901 / str. 49 .il / 14x35 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Numer specjalny - Henryk Sienkiewicz . Treść : Podobizna autografu Sienkiewicza - Sabałowa bajka Ferdynand Hoesick - U Sienkiewicza, Katalog Wystawy Sienkiewiczowskiej - 364 eksponaty.Część sportowa: Stado w Krasnem, Ważniejsze gonitwy, Z torów i stajen, Myślistwo , Strzelnictwo , Kronika sportowa, Samochody, Reklamy /
  cena: 90.00 zł                      

 36. Statkowski Józef - Old Poland and new / M. Arct / W-wa / 1938 / str. 135 il. / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Broszura wydawnicza, projekt okładki Tadeusz Gronowski . Bogato ilustrowany informator krajoznawczo-historyczny w j. angielskim Bardzo ładny stan zachowania /
  cena: 90.00 zł                      

 37. Suchodolski Stanisław - Moneta i obrót pieniężny w Europie Zachodniej / Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Wrocław / 1982 / str. 277 il. / 17x24 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry /
  cena: 36.00 zł                      

 38. Supruniuk Mirosław Adam - Kultura . Bibliografia przedruków wydawnictw Instytutu Literackiego w Paryżu w niezależnych oficynach wydawniczych w Polsce w latach 1977 - 1990 / Tow. Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu, Pomost / W-wa / 1995 / str. 230 / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 30.00 zł                      

 39. Swinarski Marian , Chrościcki Leon - Znaki porcelany europejskiej i polskiej ceramiki / Poznańska Spółka Wydawnicza / Poznań / 1949 / str. 351 il. / 16x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Katalog sygnatur /
  cena: 120.00 zł                      

 40. Szczerbowski Adam oprac. - Współczesna poezja polska 1915 - 1935 / Koło Miłośników Książki w Zamościu / Zamość / 1936 / str. 207 / 15x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Antologia poetycka Warszawa - Zamość . Lekko podniszczona broszurowa okładka /
  cena: 40.00 zł                      

 41. Sznur Andrzej - W obronie klasycyzmu / Jan Burian / W-wa / 1919 / str. 9 / 15x22 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Odbitka z Przeglądu Pedagogicznego 3-4/1919. Dedykacja autora dla Marii Maykowskiej /
  cena: 24.00 zł                      

 42. - Sztuki Piękne 1926 nr. 4 / Polski Instytut Sztuk Pięknych / W-wa / 1926 / str. 145-192 / 22x30 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Numer tematyczny, poświęcony twórczości malarskiej Wojciecha Weissa . Treść :Stanisław Świerz - Wojciech Weiss , Tadeusz Seweryn - Mozaika (W. Weiss) . Mieczysław Treter - Salon doroczny w Warszawie . Kronika /
  cena: 36.00 zł                      

 43. Szymborski Stanisław - Dniestr z dopływami Prut i Czeremosz. Przewodnik dla turystów wodnych . Część 2 - Dniestr / Książnica Atlas / Lwów / b.r. ok. 1938 / str. 33[1] mapki / 12x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / 15 mapek Dniestru . Oprawa broszurowa, wydawnicza - projekt Konstanty Sopoćko . Stan więcej niż dobry, niewielkie zaplamienia na tylnej okładce /
  cena: 80.00 zł                      

 44. Taylor Charles - Źródła podmiotowości . Narodziny tożsamości nowoczesnej / PWN / W-wa / 2001 / str. LIV 995 / 13x19 cm / Opr.pł. z obw. / Stan dobry / Opracowanie Tadeusz Gadacz . BKF , Biblioteka Współczesnych Filozofów /
  cena: 120.00 zł                      

 45. Tomaszewski Dyzma Bończa - Rolnictwo . Poema oryginalne w czterech pieśniach / Drukarnia Antoniego Grohla / Kraków / 1802 / str. 135 / 15x20 cm / Bez opr. / Stan średni / Bez oprawy. Dawne pieczątki : Fr.( Franciszek ) Gawroński , Biblioteka Muzeum Polskiego w Rapperswilu duplikat. Wpis własnościowy : Z książek Adama Gołębiowskiego . Przybrudzenia kart, egzemplarz do oprawy /
  cena: 390.00 zł                      

 46. Turska Krystyna - Ubiór dworski w Polsce w dobie pierwszych Jagiellonów / Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Wrocław / 1987 / str. 281 il. / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Liczne ilustracje /
  cena: 40.00 zł                      

 47. Weber Henryka - Pięć lat walki narodu polskiego pod okupacją niemiecką / Światpol / Londyn / 1945 / str. 79 / 14x21` cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Projekt okładki - Wojciech Jastrzębowski /
  cena: 40.00 zł                      

 48. Wolańska Joanna - Katedra Ormiańska we Lwowie w latach 1902 - 1938 . Przemiany architektoniczne i dekoracja wnętrza / Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / W-wa / 2010 / str. 559 il. / 21x29 cm / Opr.karton. / Stan dobry / Bogato ilustrowana monografia Katedry /
  cena: 140.00 zł                      

 49. Woroszylski Wiktor - Literatura . Powieść / Instytut Literacki / Paryż / 1977 / str. 179 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 40.00 zł                      

 50. Wyszyński Stefan Kardynał - W sercu stolicy / Papieski Instytut Studiów Kościelnych / Rzym / 1972 / str. 195 il. / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Kazania warszawskie, liczne ilustracje /
  cena: 30.00 zł