>> Strona główna Koszyk [0]
Nowe pozycje w ofercie:  50 pozycji,      1 - 50          
 1. - Acta Tomiciana . Tomus nonus IX / Biblioteka Kórnicka / Poznań / 1876 / str. [4]V 362 / 25x35 cm / Opr.płsk. / Stan dobry / Acta Tomiciana : Epistolarum . Legationum . Responsorum . Actionum . Et rerum gestarum . Serenissimi Principis Sigismundi Primi Regis Poloniae , Magni Ducis Lithuaniae . T. 9, A. D. 1527 . Wybór źródeł z Teki Górskiego , czasy Zygmunta I , tekst w j. łacińskim oraz niekiedy staropolskim. Oprawa z epoki /
  cena: 120.00 zł                      

 2. Blumstein Eliasz - Zadania maturalne z matematyki / Dom Ksiązki Polskiej w Warszawie / W-wa / b.r. ok. 1937 / str. 244 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Algebra , geometria z trygonometrią , geometria analityczna , geometria wykreślna Wydanie II znacznie powiększone /
  cena: 40.00 zł                      

 3. Ciampi Sebastian - Flosculi historiae Polonae , sparsi Pulaviis inter concelebrantes / Biblioteka Puławska / Puławy / 1830 / str. XI 43 [1] / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Wybór tekstów źródłowych (łacina) z archiwum w Puławach (lata 1560-1643) dotyczących stosunków polsko-włoskich. Dawna pieczątka - Józef Korzeniowski . Brak tylnej broszurowej okładki /
  cena: 170.00 zł                      

 4. Ciechanowski Jan Stanisław - Podwójna gra . Rzeczpospolita Polska wobec hiszpańskiej wojny domowej 1936 - 1939 / Fundacja Historia i Kultura / W-wa / 2014 / str. 791 il. / 18x25 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry /
  cena: 40.00 zł                      

 5. Djakow Włodzimierz , Miller Ilja - Ruch rewolucyjny w armii rosyjskiej a Powstanie Styczniowe / Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Wrocław / 1967 / str. 462 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / nakład 630 egz. /
  cena: 60.00 zł                      

 6. Dygasiński Adolf - Zając. Powieść / Biblioteka Groszowa / W-wa / b.r. ok. 1930 / str. 193 [1] / 14x18 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Oprawa broszurowa, wydawnicza - lekkie postrzępienia brzegów, niewielkie ubytki na grzbiecie. Projekt okładki - Stefan Norblin /
  cena: 30.00 zł                      

 7. Eliot Thomas Stearns - Ziemia jałowa . The Waste Land / Wyd. Literackie / Kraków / 2004 / str. 85 / 15x20 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Edycja dwujęzyczna angielsko-polska. Przekład i wstęp - Czesław Miłosz /
  cena: 40.00 zł    

 8. Fredro Aleksander - Zemsta . Komedija w 4 aktach wierszem / Wojewódzka Biblioteka Publiczna , TPK Oddział Opolski / Opole / 1979 / str. 128 / 13x20 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Druk bibliofilski, reprint I wydania. Odbito w nakładzie 100 egz. niesprzedażnych przeznaczonych dla uczestników Opolskich Konfrontacji Teatralnych. /
  cena: 60.00 zł                      

 9. Ghislanzoni Antonio - Aida . Opera w 4 aktach / M. Arct / W-wa / b.r. ok. 1890 / str. 16 / 8x13 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Libretto opery Józefa Verdiego . Podręcznik dla miłośników oper . Broszurowe okładki luzem, przednia podklejona /
  cena: 30.00 zł                      

 10. Ibrahim ibn Jakub - Ibrahim s - ibn - Jakub s Reisebericht uber die Slawenlande aus dem Jahre 965 / L Academie Imperiale des Sciences de St. Petersburg / St. Petersburg / 1898 / str. IV 183 / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Oprac. Friedrich Westberg , tekst w j. niemieckim . Zapiski Impieratorskoj Akademji Nauk Tom III nr. 4 . Podniszczona okładka z ubytkami na grzbiecie /
  cena: 120.00 zł                      

 11. Junosza Klemens , Mochort Julian - Listy : do przyszłej narzeczonej przez Juliana Mochorta , Do cudzej żony przez Klemensa Junoszę / Saturnin Sikorski / W-wa / 1897 / str. 143 / 12x18 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Przedmowa: Teodor Jeske - Choiński . Oprawa indywidualna z epoki /
  cena: 40.00 zł                      

 12. Kaczyński Adam Rafał - Życie codzienne żołnierzy Legionów Polskich podczas kampanii wołyńskiej 1915-1916 w świetle pamiętników żołnierskich / Ladeks / Lwów / 2014 / str. 93 / 17x25 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry /
  cena: 40.00 zł                      

 13. Klecki Leon - Józef Wierusz Kowalski . Wspomnienie pośmiertne / Polskie Towarzystwo Fizyczne / W-wa / 1929 / str. 10 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Rys biograficzny znanego polskiego chemika. Odbitka ze Sprawozdań i Prac PTF T. IV z.1 /
  cena: 27.00 zł    

 14. Kochanowicz Jacek - Pańszczyźniane gospodarstwo chłopskie w Królestwie Polskim w I połowie XIX w. / Uniwersytet Warszawski / W-wa / 1981 / str. 201 / 17x24 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Dedykacja autora. Druk maszynowy, nakład 390 egz. /
  cena: 60.00 zł    

 15. ( Kraszewski Józef Ignacy ) - autorzy / Książka jubileuszowa dla uczczenia pięćdziesięcioletniej działalności literackiej J. I. Kraszewskiego / Józef Unger / W-wa / 1876 / str. [12]CIV 527 XVIII [2] / 20x27 cm / Opr.ppł. / Stan słaby / Praca zbiorowa: Piotr Chmielowski , Eliza Orzeszkowa , Marian Gawalewicz , Waleria Marrene , Stanisław Grudziński , Dionizy Henkel , Edward Lubowski , Tadeusz Korzon , Michał Bobrzyński , Władysław Nehring , Kazimierz Jarochowski , Władysław Smoleński , Aleksander Kraushar i inni. Ilustracje - drzeworyty . Oprawa biblioteczna, mocno podniszczona - do wymiany. Niewielki ślad zalania krawędzi marginesów kartek, na niektórych stronach podkreślenia kredką, rysunek tuszem na wolnym polu str. 527. /
  cena: 120.00 zł                      

 16. Kremer Józef - Wykład systematyczny filozofii obejmujący wszystkie jej części w zarysie . Tom 1-2 / nakł. autora / Kraków / 1849 - 1852 / str. 492, 727 / 13x21 cm / Opr.płsk. / Stan b. dobry /
  cena: 1200.00 zł      - pozycja zarezerwowana do 2019-06-05

 17. Kruszewski Eugeniusz Stanisław - Duńscy przyjaciele sprawy polskiej . Poznańskie i kopenhaskie środowisko patriotyczne / Instytut Polsko - Skandynawski / Kopenhaga / 2006 / str. 145 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry /
  cena: 50.00 zł                      

 18. - Kultura Polski średniowiecznej X-XIII w. / PIW / W-wa / 1985 / str. 558 il. / 20x25 cm / Opr.pł. / Stan dobry / IH PAN red. Jerzy Dowiat , autorzy: Bronisław Geremek . Tadeusz Lalik , Stanisław Trawkowski . Liczne ilustracje, mapki /
  cena: 20.00 zł                      

 19. Kuśmierski Franciszek - Konstrukcje wyrobów drewnianych . Cz. II / Kasa im. Mianowskiego / W-wa / 1931 / str. 95 il. / 16x22 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Odrzwice i skrzydła drzwiowe . Rodzaje drzwi . Okna ich rodzaje i budowa . Posadzki , ościenia , sufity . Liczne ilustracje , rysunki techniczne , przekroje . /
  cena: 120.00 zł                      

 20. Lauterbach Alfred - Styl Stanisława Augusta . Klasycyzm warszawski wieku XVII / F. Hoesick / W-wa / 1918 / str. [8] 60 il.[28] / 16x18 cm / Opr.brosz. z obw. / Stan średni / Liczne ilustracje. Projekt obwoluty Edmund Bartłomiejczyk . Ubytek obwoluty na grzbiecie /
  cena: 60.00 zł                      

 21. Lauterbach Alfred - Warszawa / Instytut Wydawniczy Bibljoteka Polska / W-wa / 1925 / str. [6] 231 / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Bogato ilustrowana monografia miasta. Projekt okładki - Lech Niemojewski . Przybrudzona broszurowa okładka /
  cena: 120.00 zł                      

 22. Lednicki Wacław - Pamiętniki . Tom 2 / B. Świderski / Londyn / 1967 / str. 752 il. / 15x22 cm / Opr.pł. / Stan b. dobry /
  cena: 200.00 zł    

 23. Liwiusz Tytus - Dzieje Rzymu od założenia miasta . Księgi I-V / Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN / Wrocław / 1968 / str. 369 / 18x24 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Wypłowiały grzbiet okładki /
  cena: 60.00 zł    

 24. Łapicki Borys - Etyczna kultura starożytnego Rzymu a wczesne chrześcijaństwo / Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Łódź / 1958 / str. 322 / 18x25 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Uniwersytet Łódzki , Prace z historii myśli społecznej i z badań społecznych tom VII /
  cena: 24.00 zł                      

 25. Mackiewicz Stanisław - Stanisław August / Gryf Publications Ltd / Londyn / 1953 / str. 257 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / I wydanie Podklejenia i ubytki na grzbiecie /
  cena: 45.00 zł                      

 26. Marczewski Michał - Zbiorek powinszowań okolicznościowych / Nowe Wydawnictwo / W-wa / b.r. ok. 1933 / str. 79 / 14x20 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Na dnie imienin , świąt rodzinnych , noworocznych , rocznic ślubów z dodatkiem wierszy jubileuszowych , dedykacjach i w imienniku. Poświęcony dziatwie polskiej i młodzieży dorastającej . Ładna oprawa płócienna - indywidualna powojenna /
  cena: 70.00 zł                      

 27. Markowits Rodion - Syberyjski garnizon . Tom 1-2 / Rój / W-wa / 1930 / str. 272, 294 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Zbeletryzowane wspomnienia autora z wojny domowej w Rosji. Przekład - J. P. Zajączkowski (pseudonim zbiorowy - Karolina Beylin , Jerzy Pański , Andrzej Stawar , Adam Ważyk , Lucjan Szenwald ). Oprawa broszurowa wydawnicza, lekko przybrudzona /
  cena: 60.00 zł                      

 28. Merrill James - Wybór poezji / Zeszyty Literackie / Paryż / 1990 / str. 123 / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Przekład i opracowanie Stanisław Barańczak . Projekt okładki Krzysztof Jung ( dedykacja ). Przybrudzona okładka /
  cena: 60.00 zł                      

 29. Miłosz Czesław - Jakiegoż to gościa mieliśmy . O Annie Świerszczyńskiej / Znak / Kraków / 1996 / str. 107 il. / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / I wydanie , ilustracje /
  cena: 30.00 zł                      

 30. - Nie tylko polskie Termopile . Wizna w latach 1939 - 1945 / Stowarzyszenie Wizna 1939 / Wizna / 2010 / str. 252 il. / 23x29 cm / Opr.karton. / Stan b. dobry / Wspomnienia mieszkańców, archiwalne zdjęcia /
  cena: 30.00 zł                      

 31. Posnett Hutcheson Macaulay - Literatura porównawcza / Prawda / W-wa / 1896 / str. [2] 432 [4] / 16x21 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Klasyczna monografia wybitnego prekursora komparatystyki . Oprawa z epoki - tłoczenia i złocenia - Introligatornia Pośpieszna Warszawa /
  cena: 120.00 zł                      

 32. - Przewodnik geologiczny po Warszawie i okolicy / Kasa im. J. Mianowskiego / W-wa / 1927 / str. [6]XV 178 [6] tab. 1 plan 1 / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Opracowanie : Jan Lewiński , Stanisław Małkowski , Jan Samsonowicz , Adam Łuniewski . Liczne ilustracje, zdjęcia przekroje. Rozkładana mapa geologiczna - w reprodukcji /
  cena: 90.00 zł                      

 33. Przyborowski Walery - Lelum polelum . Opowiadanie historyczne z X wieku / Księgarnia Św. Wojciecha / Poznań / 1929 / str. 213 il. / 13x19 cm / Opr.ppł. / Stan dobry / Oprawa wydawnicza . Projekt okładki i ilustracje - Stanisław Sawiczewski . Wyd. III /
  cena: 45.00 zł    

 34. Romanow Pantelejmon - Dusza ludzka / Biblioteka Groszowa / W-wa / 1929 / str. 146 [6] / 13x18 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Przekład : Halina Korska . Oprawa broszurowa, wydawnicza - projekt Artur Horowicz . Stan dobry, zażółcenia niektórych stron /
  cena: 50.00 zł                      

 35. Seweryn Tadeusz - O Chrystusie Frasobliwym figurki - legendy - świątkarze / Księgarnia Geograficzna Orbis / Kraków / 1926 / str. 40 il. / 12x16 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Bibljoteka Orlego Lotu nr.8 , ilustracje. Pieczątka własnościowa - Zbiory Bogodara Winida ( wybitny polski geograf 1922-96). Ślady zalania na marginesach paru pierwszych kartek. /
  cena: 24.00 zł                      

 36. Shaw Bernard - Cezar i Kleopatra / Ignis / W-wa / 1921 / str. 184 / 12x19 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Wstęp Gilbert Keith Chesterton , projekt okładki Tadeusz Gronowski . Podklejenia strony tytułowej, ubytek marginesu str.5 /
  cena: 24.00 zł                      

 37. Sieroszewski Wacław - Brzask . Puszcza Białowieska . Grecka szczelina . Dno nędzy / Gebethner i Wolff / W-wa / 1900 / str. 237 / 12x17 cm / Opr.pł. / Stan słaby / Relacja z wycieczki do Puszczy Białowieskiej oraz opowiadania syberyjskie. Dawna oprawa introligatorska. Podniszczony i poluzowany grzbiet. Dawna pieczątka majątku Trzydnik (na Lubelszczyźnie, obecnie Trzydnik Duży ) /
  cena: 40.00 zł    

 38. Skowron Ryszard - Dyplomaci polscy w Hiszpanii w XVI i XVII wieku / Uniwersitas / Kraków / 1997 / str. 312 mapka 1 / 14x21 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry /
  cena: 60.00 zł                      

 39. Strug Andrzej - Portret . Gałązka jemioły / Edizioni La Rodine / Rzym / 1947 / str. 215 / 12x17 cm / Opr.brosz. / Stan słaby / Brak przedniej broszurowej okładki, strona przedtytułowa podklejana, wew. stan dobry - pozycja do oprawy. Dawna prywatna dedykacja z 1947 r. /
  cena: 36.00 zł                      

 40. Szlagowski Antoni ks. - Mowa nad zwłokami Ś.P. ks. Jana Gołaszewskiego proboszcza parafii Pieczyska / b.w. / W-wa / 1892 / str. 19 / 15x21 cm / Opr.pł. / Stan dobry / .. wypowiedziana w Warszawie w Kościele Wszystkich Świętych dnia 25 lutego 1892 roku . Pozycja współoprawna z Załuski Andrzej - Kazania Wielkopostne /
  cena: 60.00 zł                      

 41. Słotwiński Konstanty - O Polszcze iey dzieiach i konstytucyi . Tom II , cz. 1 / Karol Wild / Lwów / 1819 / str. [2] 235 [3] / 13x21 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Dzieło w języku niemieckim przez Franc. Józ. Tekla ułożone a przez Konstantego Słotwińskiego spolszczone , poprawione i przypisami pomnożone . Na stronie tytułowej portret Zygmunta Augusta w miedziorycie. Oprawa broszurowa, wydawnicza bez napisów. Strony nierozcięte /
  cena: 360.00 zł                      

 42. - Teki historyczne . Tom II z.3 / Polskie Towarzystwo Historyczne w Wielkiej Brytanii / Londyn / 1948 / str. 153-232 / 14x22 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Treść: Marian Kukiel - Koncepcje powstania narodowego przed Wiosną Ludów , Oskar Halecki - Geneza Czerwonego Caratu , Juliusz Kozolubski - Służba sardyńska generała Wojciecha Chrzanowskiego . Podkreślenia w tekście /
  cena: 45.00 zł    

 43. - Warszawa Varsovie . Seria I 32 ilustracje . Warszawa przedwojenna . Warszawa walcząca . Warszawa zburzona . Warszawa dzisiejsza / Polskie Archiwum Krajoznawcze / W-wa / b.r. ok 1948 / str. [34] / 15x11 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Tytuł okładkowy : 32 widoki przedwojennej , zburzonej i dzisiejszej Warszawy . Zdjęcia : Tadeusz Bukowski , Kazimierz Chruściel , Tadeusz Przypkowski , Edward Falkowski , Alfred Funkiewicz , Zofia Chomętowska i Eugeniusz Szmidtgal /
  cena: 40.00 zł                      

 44. Wasylewski Stanisław - Romans prababki / Wydawnictwo Polskie / Lwów / 1920 / str. [8]176 [4] / 14x19 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Oprawa indywidualna, wtórna z epoki - zachowana przednia okładka broszurowa. Ładnie zachowany egz. /
  cena: 36.00 zł                      

 45. Yeats William Butler - Odjazd do Bizancjum . Wieża . Sailing to Byzantium . The Tower / Wyd. Literackie / Kraków / 2004 / str. 48 / 14x20 cm / Opr.brosz. / Stan b. dobry / Edycja dwujęzyczna angielsko-polska. Przekład i wstęp - Czesław Miłosz /
  cena: 40.00 zł    

 46. Zaleski Zygmunt Lubicz - Dodatek ( do mickiewiczianów ) / b.w. / W-wa / 1914 / str. [2]381-387 / 16x24 cm / Opr.brosz. / Stan średni / Z pamiętnika pani Quinet . Nieznany dokument do sprawy mianowania A. Mickiewicza bibliotekarzem w Arsenale . Nadbitka: Prace Komisyi do Badań nad Historią Literatury i Oświaty. Warszawa 1914, t. 1. Broszurowe okładki luzem /
  cena: 30.00 zł                      

 47. - autorzy / Zapis , 1980 r. nr 15 / NOWA / W-wa / 1980 / str. 158 / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Proza , poezje , eseje , kronika . Lipiec 1980 . Wydanie konspiracyjne, druk maszynowy. Autorzy m.in. Krzysztof Dawidowicz , Andrzej Szczypiorski , Stefan Kisielewski , Tomasz Burek , Stanisław Barańczak . /
  cena: 30.00 zł                      

 48. - autorzy / Zapis . 1980 r. nr 13 / NOWA / W-wa / 1980 / str. 136 / 21x30 cm / Opr.brosz. / Stan dobry / Proza , poezja , eseje , kronika . Styczeń 1980 . Wydanie konspiracyjne, druk maszynowy. Załączony Apel w obronie Mirosława Chojeckiego . Autorzy m.in. Piotr Wierzbicki , Andrzej Drawicz , Jan Józef Lipski . /
  cena: 30.00 zł                      

 49. Załuski Andrzej - Kazania Wielkopostne księdza Andrzeja Załuskiego Biskupa Płockiego / Czas / Kraków / 1883 / str. 162[1] / 15x21 cm / Opr.pł. / Stan dobry / Wiek XVII . Oprac. ks. Antoni Chmielowski . Treść: Życiorys ks. Andrzeja Chryzostoma Załuskiego , kazania z lat 1688 - 1696 . Współoprawne z Szlagowski Antoni - Mowa nad zwłokami ... /
  cena: 60.00 zł                      

 50. Zieleniewski Michał - Rys balneoterapii / nakł. autora / Kraków / 1886 / str. [2]XX 391 / 15x23 cm / Opr.płsk. / Stan średni / Dedykacja autora dla Stanisława Ciechanowskiego ( 1869-1945 ) . Brak grzbietu, wewnątrz stan dobry, zachowana broszurowa okładka. /
  cena: 180.00 zł